Efter att ha blivit övergivna av sina tidigare ägare, söker de nu plats i Era hus och hjärtan!

Hundar som finns hos EMIRs volontärer

Brañsk Siedlce Warszawa Zamoœæ Sosnowiec Poznañ Cieszyn Krosno Odrzañskie S³upsk Ciechanów Gorzyce Jarocin £owicz

VALPAR!!!


Nutka
(Krê¿el)

Bysia
(Krê¿el)

Rena
(Maciejowice)

¯aba
(Krê¿el)

Karo
(Krê¿el)

Czarka (Krê¿el)

Nugat
(Krê¿el)

Rysiek
(Wêgrów)

Gusia
(Wêgrów)

Umka
(Wêgrów)

Reszka
(Wêgrów)

Reda
(Wêgrów)

Ida
(Wêgrów)

Cola
(Wêgrów)

Kawka
(Wêgrów)

Gapcio
(Wêgrów)

Korek
(Krzyczki)

Kapsel (Krzyczki)

Arka
(Olmonty)

Avia
(Olmonty)

Dasza
(Porady Górne)

Katia
(Porady Górne)

¯ora
(Porady Górne)

Birma
(Brañsk)

Giaur
(Brañsk)

Gwiazdeczka
(Laszczyny)

Nadzieja
(Laszczyny)

Nestor
(Laszczyny)

Proœba
(Laszczyny)

Skarga
(Laszczyny)

Edi
(Wo³omin)

Cyma
(Wo³omin)

Orzeszek
(Wo³omin)

Boluœ
(Radlin)

Trema
(Radonice)

Tajfun
(Radonice)

Tigi
(Radonice)

Tundra
(Radonice)

Murzyn

B¹bel

Gubinka

Kojot

Lusia

Tokaj

Mordeczka

Œnie¿ek

Szatan

Troll

Wirek

Nokia


Delta

Hardy

Leda

MonaII

Niunia

Rudolf

Stella

Sari II

Casanova

Bryœ

Mamba

Szar¿a

Boryna

Lena

Brenda

Arizona

Mamba

Muza

Œlipek

Grosz

Hetman

Klara

Norka

Rona

Roxa

Rudi

Szarik

Enter

Texas

Szprotka

Netto

Gustaw

Atos

Gnatek

Bari

Samba

Tania

Zyta

Ruda

Lisio

Kama

Bethoven

Duszek

Kenzo

Gabi

Donna

Wowa

Kitek

Blanka

Verwa

Tigra

Szczerbatek

Œmieszek

Karina

Tekla

Viki

Kastor

Bobik

Al

Frido

Homer

Dino

Bambi

Monia

Gaja

Fox

Skaner

Salma

Sari

Mañka

Baca

Mi³ka

Bari

Boss

Band¿o

Difinka

Aga

Zorba

Kiris

Giza

Sonia

Czak

Kajtek

Cezar

Czarna

Troska

Lord

Mucha

Dumka

Atena

Rex

Kimka

Baja

Trapa