Plusgirokonto för gåvor är (märk gärna donationen med "till Emir"):
CHANS 15 63 80-8
Djurskydd i Östeuropa 10 04 56-3
Uppgifter för Er, som vill betala direkt till hundhemmet finns HÄRAdoption

  • Alla hundar är avmaskade, vaccinerade och har vaccinationskort

  • Alla tikar är kastrerade(dvs både livmoder och äggstockar är bortopererade)

  • EMIR garanterar att hunden var frisk när den lämnade EMIR

  • Möjlighet att träffa hundarna, före val av hund, kan överenskommas per telefon

  • Lägsta ålder för att adoptera en hund är 20 år

  • Enligt ”Animal Rights Act” har EMIR rätt att besöka hunden och om bedömningen är att hunden inte behandlas väl har EMIR rätt att återta hunden

  • Hunden får ej avlivas utan att kontakt tagits med EMIR. Även vid omplacering måste EMIR:s representant kontaktas så att man kan hitta ett nytt hem.

  • Vi uppskattar om personer som adopterar hundar också vill hjälpa andra hemlösa djur via frivilliga donationer som oavkortat går till att rädda nästa hemlösa hund i nöd

  • Adoptörer i Sverige är skyldiga att registrera och försäkra hunden direkt efter ankomst, senast inom 4 veckor.
Znak akceptacji

Baltic Animal Care