Plusgirokonto för gåvor är: CHANS 15 63 80-8
Djurskydd i Östeuropa 10 04 56-3
märk gärna donationen med "till Emir"
Uppgifter för Er, som vill betala direkt till hundhemmet finns HÄR


(O)mänskliga grymheter
Verklighet i polska
hundhem

Krystynas besök i Bransk
OBS!!! otäcka bilder