Plusgirokonto för gåvor är (märk gärna donationen med "till Emir"):
CHANS 15 63 80-8
Djurskydd i Östeuropa 10 04 56-3
Uppgifter för Er, som vill betala direkt till hundhemmet finns HÄRSTOPPA GRYMHET MOT DJUREN!!!Verklighet i polska
hundhem

Valpfabriker(O)mänskliga grymheter


Znak akceptacji


Baltic Animal Care