Plusgirokonto för gåvor är (märk gärna donationen med "till Emir"):
CHANS 15 63 80-8
Djurskydd i Östeuropa 10 04 56-3
Uppgifter för Er, som vill betala direkt till hundhemmet finns HÄR
Kunskapsbanken


Rädsla urholkar själen...

Förslag på allergidiet till hund
Znak akceptacji


Baltic Animal Care