Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego


FUNDACJA dla RATOWANIA ZWIERZĄT BEZDOMNYCH „EMIR”
KRS 0000148346


Dane o Fundacji w bazie
www.ngo.pl

Dziękujemy wszyskim darczyńcom, którzy wsparli nas 1% podatku za rok 2007.
Uzbieraną kwotę 193.296,71zł wydatkowaliśmy w całości na cele statutowe naszej Fundacji.
Dziękujemy wszyskim darczyńcom, którzy wsparli nas 1% podatku za rok 2008.
Uzbieraną kwotę 214.533,03zł wydatkowaliśmy w całości na cele statutowe naszej Fundacji.
Dzięki Państwa pomocy udało nam się ocalić kolejne psie życia.
Serdecznie dziękujemy!!!

Jak przekazać  1%?

Po raz kolejny mamy możliwość przekazania 1% podatku należnego fiskusowi wybranej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego.
Nie jest to darowizna ani odliczenie podatkowe. Po prostu podatnik decyduje o przeznaczeniu 1% swego podatku.
Zamiast do budżetu państwa, trafia on do konkretnej Organizacji Pożytku Publicznego.

Jak to wygląda w praktyce?
Wystarczy w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2008  podać nazwę Organizacji Pożytku Publicznego, jej numer KRS oraz podać wysokość wnioskowanej (zadeklarowanej) wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% podatku należnego.

Urząd skarbowy przekazuję darowiznę na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego (po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego) w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Wg informacji, jakie otrzymaliśmy w urzędzie skarbowym każdy podatnik, który otrzyma od pracodawcy PIT 11 i wypełni PIT 37 ma prawo do podarowania 1% podatku wskazanej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego.
Możliwość przekazania 1% podatku obejmuje od roku podatkowego 2007 już praktycznie wszystkich podatników, łącznie z uzyskującymi dochody z kapitałów pieniężnych, oraz podatnikami, którzy wybrali opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej według 19% stawki podatku.
Podobnie jak w latach ubiegłych mogą to również czynić osoby płacące tzw. zryczałtowany podatek dochodowy.
Dotyczy to także osób zatrudnionych na umowę zlecenie i umowę o dzieło.

Osoby pobierające emerytury i renty chcące przekazać 1% podatku muszą wypełnić odpowiedni druk PIT na podstawie dokumentu, który otrzymają z ZUS (nawet wtedy, kiedy nie mają przychodów z innych źródeł).
UWAGA:
Jeśli zeznanie nie zostanie złożone w terminie - urząd skarbowy nie przekaże darowizny na rzecz OPP.

Ponieważ posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego, możesz nam pomóc ratować zwierzęta, przekazując 1% podatku. Wystarczy, iż wpiszesz w zeznaniu rocznym:

nazwę: Fundacja dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych „EMIR”
nr KRS: 0000148346

Możesz również pomóc nam promować akcję 1% podatku dla Fundacji Emir rozwieszając plakat w twojej okolicy.
Pobierz plakat

Instrukcja przekazania 1%:

  1. Wypełnij odpowiedni formularz PIT (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38).
    Ustal wysokość należnego podatku za rok poprzedni. Oblicz ile wynosi 1% należnego podatku.
  2. W części "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pozytku publicznego (OPP)" formularza PIT wpisz:

PIT-36 - w zeznaniu podatkowym PIT-36 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku O - rubryki 305-307, oraz w bloku P - rubryki 309, 310

PIT-36L - w zeznaniu podatkowym PIT-36L wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku N - rubryki 105-107, oraz w bloku O - rubryki 109, 110

PIT-37 - w zeznaniu podatkowym PIT-37 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku H - rubryki 124-126, oraz w bloku I - rubryki 128, 129

PIT-38 - w zeznaniu podatkowym PIT-38 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku G - rubryki 58-60, oraz w bloku H - rubryki 62, 63

PIT-28 - w zeznaniu podatkowym PIT-28 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku M - rubryki 129-131, oraz w bloku N - rubryki 133, 134