Fundacja
O nas
Regulamin
Statut
Sprawozdania
Prawa zwierząt
Okruchy Cierpienia
Linki
Adopcja
Adopcja
 Adopcja Wirtualna
Porady
Dobre Wieści
Pożegnania
Zwierzęta
Galeria
Zaginęły - OGŁOSZENIA
Identyfikacja
Zwierzęta
Suki małe
Suki średnie
Suki duże
Psy małe
Psy średnie
Psy duże
Opuściły schronisko
Aktualności
Aktualności
Komentarze
Nasze Interwencje
Newsletter
Stop Okrucieństwu
Rzeczywistość w polskich schroniskach
Pseudohodowle
(Nie)ludzkie bestialstwa
Z sali sądowej - wydarzenia w kraju
Z sali sądowej - sprawiedliwość po polsku
Petycje
Pomóż nam
 Podziękowania
Jak nam możesz pomóc
Przekaż nam  
 Podarunek z psim sercem
 Adoptuj Wirtualnie
 Wyślij naszą kartkę do Przyjaciół
Akcje, wydarzenia


Schronisko miejskie w Zamościu


Schronisko miejskie w Zamościu, czy raczej obóz przetrwania dla stworzeń, które zostają w nim umieszczone?

Raport z interwencji Fundacji Emir w schronisku dla zwierząt w Zamościu

O dłuższego czasu, do fundacji docierały alarmistyczne informacje dot. sytuacji psów w schronisku miejskim w Zamościu.

W dniu 24.05.2020 podjęliśmy interwencję, w celu skonfrontowania otrzymanych wiadomości z rzeczywistością.

Poza inspektorami naszej fundacji (3 osoby), przedstawicielem Stow. ARKA, w kontroli uczestniczył lekarz wet. Obecny był także dziennikarz TV Puls z kamerą. Kierownik schroniska oprowadzał nas i udostępniał do obejrzenia pomieszczenia, w których przebywały psy oraz koty.

Schronisko moze pomieścić 250 psów. Wg informacji uzyskanej od kierownika - w dniu kontroli było ich 230.

Przekaż nam 1% DotPay PalPay AllegroNa skutek wadliwej polityki finansowej miasta Zamościa schronisko jest fatalnie niedoinwestowane.Celem radykalnej poprawy warunków bytowania zwierząt w schronisku konieczne jest:

  1. zaangażowanie lekarza wet. na cały etat, tak aby był w schronisku codziennie.
  2. doposażenie gabinetu zabiegowego zgodnie z wymogami dla tego typu placówki. Zakup noszy i wózka transportowego do transportu psów w obrębie schroniska.
  3. zakup bud i remont istniejących (tych, które się jeszcze do remontu nadają)
  4. zakup podstawowych urządzeń i sprzętu, jak np.: wózka transportowego, myjki pod ciśnieniem do dezynfekcji, wiader do wody (tak aby ilość wody była adekwatna do ilości psów w boksach i gwarantujacą stały do niej dostęp), misek do karmienia, kosiarki do trawy,
  5. zakup środków do dezynfekcji (Virkon) w ilościach gwarantujących stałe, systematyczne odkażanie pomieszczeń dla zwierząt (boksy, budy) i sprzętów (miski, wiadra etc.)
  6. zakup środków ochrony osobistej dla pracowników i wolontariuszy (ubrania robocze, obuwie, rękawice chroniące przed pogryzieniami, rękawice jednorazowe).
  7. należy zwiększyć ilosść wolontariuszy opiekujących się psami, zwiększyć ich aktywność w zakresie informacji o psach w schronisku - co powinno przyniesść pozytywne efekty w postaci lepszej resocjalizacji psów i zwiększenia ilości adopcji.
  8. Niezbędne wydaje się założenie strony internetowej dla schroniska w Zamościu. Strony aktualizowanej z maksymalną częstotliwością i dającej rzetelne informacje o życiu schroniska i zwierzętach w nim przebywających.

Ze schroniska - za zgodą kierownika - zabraliśmy 12 psów w najcięższych stanach.

Psy przebywają w fundacji i są leczone; po sterylizacji i szczepieniach beda przedstawione do adopcji.


Zgromadzoną dokumentację fotograficzną i lekarsko-weterynaryjną wraz z raportem, fundacja prześle Prezydentowi Miasta Zamościa.
Oczekiwać będziemy spotkania w celu doprowadzenia do takich zmian, aby dzialalność schroniska była zgodna z zapisami ustawy o ochronie zwierząt i gwarantowała przebywającym tam psom i kotom godziwe warunki bytowania do czasu ich adopcji.

Krystyna Sroczyńska

Interwencja Fundacji w schronisku w Zamościu - fotorelacja:

Zamosc


Psy ze schroniska w Zamościu przywiezione do Fundacji:

Alma:


Setka:


Biedka:


Sawa: