Fundacja
O nas
Regulamin
Statut
Sprawozdania
Okruchy Cierpienia
 Sercem pisane
Linki
Adopcja
Adopcja
 Adopcja Wirtualna
Porady
Dobre Wieści
Pożegnania
Zwierzęta
Galeria
Zaginęły - OGŁOSZENIA
Identyfikacja
Zwierzęta
Suki duże
Psy duże
Suki średnie
Psy średnie
Suki małe
Psy małe
Opuściły schronisko
Aktualności
Aktualności
Komentarze
Nasze Interwencje
Newsletter
Stop Okrucieństwu
Rzeczywistość w polskich schroniskach
Pseudohodowle
(Nie)ludzkie bestialstwa
Z sali sądowej - wydarzenia w kraju
Z sali sądowej - sprawiedliwość po polsku
Petycje
Pomóż nam
 Podziękowania
Jak nam możesz pomóc
Przekaż nam  
 Adoptuj Wirtualnie
Opowiedz o nas innym
 Wyślij naszą kartkę do Przyjaciół
Wydarzenia
Wolontariat
Oddział Jarocin
Oddział Krosno O.
Koło Brańsk
Koło Katowice
Koło Łowicz
Koło Siedlce
Koło Słupsk
Koło Wałbrzych
Koło Warszawa


Z sali sądowej - wydarzenia w kraju

§


 • 10.2014r:


  W dniu 1.10.2020 roku Sąd Rejonowy w Kielcach wydał wyrok w sprawie przeciwko Grażynie Khier – kierownikowi schroniska dla zwierząt w Kielcach-Dyminach , oskarżonej o o znęcanie się nad powierzonymi jej zwierzętami w latach 2006-2010.
  Sądu uznał Grażyne Khier winną przestępstw zarzucanych jej w akcie oskarżenia i wymierzył karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 2 lat ; zasądził koszty sądowe w wysokości ok. 6.000 zł oraz nawiązkę w kwocie 1.500 zł na rzecz oskarżyciela posiłkowego – Fundacji dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych „Emir”.
  Wyrok nie jest prawomocny.
  Jednocześnie Sad wyraził uznanie dla oskarżyciela posiłkowego Fundacji „Emir” za czynny udział w pracach Sądu oraz zobligował do podejmowania kolejnych działań w dokumentowaniu i ściganiu wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami oraz okrucieństwa wobec nich, także w schroniskach. Zdaniem Sądu do świadomości społeczeństwa musi dotrzeć, że człowiek dopuszczający się okrucieństwa wobec zwierzęcia nie pozostanie bezkarny .

  Mowa końcowa Fundacji - kliknij
  Więcej info - kliknij

 • 05.12.2020r:

  Sąd Rejnowowy w Klelcach - odbyła się kolejna rozprawa dot. znęcania się nad zwierzętami w schronisku w Dyminach  - był słuchany świadek (pracownik PUK) oraz odtwarzane materaiały zdjęciowe.
  Następny termin 24.01.14


  Więcej info - kliknij

 • 23.10.2020r:

  22.10.13 odbyła się kolejna rozprawa przed Sądem w Grójcu. Słuchani byli kolejni świadkowie.
  Oskarżona ma już teraz 3 obrońców: 2 z wyboru, 1 z urzędu.
  Kolejny termin 29.11.13 Więcej info - kliknij

 • 03.10.2020r:

  2.10.2020 przed Sądem Rejonowym w Kielcach zeznawiali kolejni świadkowie, wyjaśneinia składała także oskarżona; zostały odtworzone nagrania z dnia 5.10.2020 r. zrobione w schronisku w Dyminach  podczas niezapowiedzianej wizyty organizacji prozwierzecych z udziałem posłow na sejm RP, PIW, WIW oraz policji.
  Termin kolejnej rozprawy: 6.11.2020 godz.10.00
  Więcej info - kliknij

 • 25.09.2020r:

  Sprawa o znęcanie się nad psami w schronisku w Kielcach - Dyminach. Kolejny termin 2.10.13 w dalszym ciagu oskarżona odpowiadać bedzie na pytania Sądu. Na rozprawie w dniu 11.09 odmówiła odpowiadania na pytanie EMIRA - oskarżyciela posiłkowego.
  Więcej info - kliknij

 • 02.08.2020r:

  10 i 12 lipca  przed Sądem rejonowym w Kielcach odbyły się 2 kolejne rozprawy; słuchani byli świadkowie.
  Następny termin 14.08.13 godz. 9.00.Zeznania składać będzie oskarżona.

 • 23.04.2020r:

  Złożyliśmy zawiadomienie przeciwko W.Gotliboowi i E.Stachowicz - Zarządowi Fundacji SFORA o podejrzeniu popełnienia przestępstw: łamaniu ustawy o ochronie zwierząt, znęcania się na zwierzętami, doprowadzenia do śmierci psów, brak nadzoru, poświadczania nieprawdy, wyłudzania darowizn. sprzeniewierzania środków przakazywanych na rzecz zwierząt bezdomnych.
  Dochodzenie prowadzi Komenda Powiatowa Policji; Zespół do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie.
  Trwają przesłuchania świadków.
   
  Fundacja złożyła jednocześnie wniosek o nadanie statusu oskarżyciela posiłkowego w przedmiotowej sprawie.

 • 12.04.2020r:

  KIELCE _ DYMINY – Sąd Rejonowy w Kielcach
   
  8.02.13
   zeznawali kolejni świadkowie. Mimo zgłoszonych kilku oskarżycieli posiłkowych; na obecnej rozprawie tak jak i na poprzednich byliśmy tylko my. Oskarżonej nie było - repreezentowała ją prawniczka.
  Z zeznań dowiedzieliśmy się, że praktyką w schronie kieleckim było usypianie psów po 14 dniach i pobieranie od gmin dodatkowej opłaty za eutanazję pod eufemistycznym opisem :"usługa weterynaryjna"
   
  13.02 .13
  zeznania kolejnych świadków;
  następna rozprawa 13.03 godz. 10.00

  Po za EMIREM innych oskarżycieli posiłkowych nie bylo.
   
  13.03.2020
  słuchani byłi świadkowie - pracownicy schroniska.
  Oskarżona (jak zwykle) nie stawiła się na wezwanie sądu.
  Kolejna rozprawa 15.03.13 godz.10.00
   
  15.03.13
   
  zeznawali kolejni świadkowie - pracownicy schroniska. Oskarżona tym razem była obecna.
  Ze składanych zeznań  dowiedzieliśmy sie, że pracownicy byli szkoleni przez kierowniczkę; że podstawą żywienia w schronisku były kości i odpady ze sklepów; ani jeden ze śiadków nie potrafił określić ile musi zjeść pies, aby nie doszło do zagłodzenia; jak należy postępować w przypadku wzajemnej agresji u psów; zaś w osłupienie wprawiła nas ich wiedza, że ciąża u suki trwa 3 miesiące.
  Kolejny termin rozprawy 24.04.13 godz. 9.00
  Więcej info - kliknij

 • 20.02.2020r:
  13.02.13 Sąd Rejonowy w Kielcach 
  zeznania kolejnych świadków;
  następna rozprawa 13.03 godz. 10.00

  Po za EMIREM innych oskarżycieli posiłkowych nie było. Więcej info - kliknij

 • 03.02.2020r:
  23.01.2020 przed Sądem Rejonowym w Grójcu odbyła się kolejna sprawa przeciwko Ewie Biedrzyckiej.
  Do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkwego dołączyło Mondo Cane z Katarzyną Śliwa-Łobacz.
  DZIWNE TO, PONIEWAŻ INTERWENCJA W KRĘŻELU I MACIEJOWICACH PRZEPROWADZONA PRZEZ EMIRA, ARKĘ I POGOTOWIE DLA ZWIEZRĄT ODBYŁA SIĘ W ROKU 2008 bez udziału Mondo Cane (które powstało w marcu 2012)! Ale cóż najłatwiej jest - samemu nie mając wiedzy ani doświadczenia ale za to hućpę i przemożną chęć błyszczenia - przypisywać sobie nieswoje zasługi. Bezprawnie korzystać z nieswoich zdjęć zamieszczając je bez podania właściciela i autora. Manipulować zamieszczanymi przez siebie tekstami, by u czytelnika stworzyć ważenie, że się jest sprawcą opisywanych działań. Można podawać fałszywe infromacje mające tylko jeden cel - zdyskredytować tego kto dzialał naprawdę.
  Można - oczywiście tyle, że z przyzwoitością ma to niewiele wspólnego.

  Fundacja EMIR przeprowadziła ineterwncję w Kreżelu i Maciejowicach, złożyła zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Ewę Biedrzycką i zgromadziła obszerny materiał dowodowy. Zabraliśmy stamtąd łącznie ponad 70 psów. Wyleczyliśmy je i oddaliśmy do nowych domów. Niektóre z nich są jeszcze w naszym schronisku. Los każdego zabranego przez nas psa jest znany, czego nie można powiedzieć o psach zabranych przez Pogotowie. Rozpłynęły się w kosmosie. A Pogotowie dotąd nie przekazało infromacji o losie każdego z nich, jak i nie rozliczyło się z zebranych na tę inetrwencję pieniędzy.
  Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym w Grójcu. Zapadł wyrok skazujący (wg nas odekawtny do przestępstwa). Od wyroku odwołała się skazanai Sąd Okręgowy w Radomiu przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.
  Uznajemy, że na tym rola Fundacji EMIR się zakończyła. Zrobiliśmy co należało. Nie zamierzamy korzystać z przyznanymch nam praw oskarżyciela posiłkowego. Nie interesuje nas dalszy udział w tej sprawie.

  Między oskarżoną a Katarzyną Śliwa-Łobacz istnieje od lat poważny konflikt o charakterze osobistym i majążtkowym. W tę sprawę osobistego odwetu zaangażowała Katarzyna Śliwa-Łobacz swoją organizację.
  Więcej info - kliknij

 • 05.01.2020r:
  18.01.2020  o godz. 8.45 w Sądzie Okręgowym w Radomiu odbędzie się rozprawa apelacyjna w sprawie W.Biedrzyckiej Więcej info - kliknij

 • 05.01.2020r:
  18.01.2020 o godz.9.00 w Sądzie Rejonowym w Słupsku odbędzie się kolejna sprawa  o znęcanie się nad zwierzętami i miejscowym schronisku Więcej info - kliknij

 • 05.01.2020r:
  23.01.2020 o godz. 12.00 w Sądzie Rejonowym w Grójcu odbędzie się kolejna rozprawa p-ko W.Biedrzyckiej o znęcanie się nad zwierzętami Więcej info - kliknij

 • 05.01.2020r:
  8.02.2020 i 13.02.2020 o godz. 10.00  w Sądzie Rejonowym w Kielcach odbędą się kolejne rozprawy przeciwko Grażynie Khier o znęcanie się nad zwierzętami w schronisku miejskim w Dyminach. Więcej info - kliknij

 • 05.01.2020r:
  29.03.2020 o godz. 13.00 w Sądzie Okręgowym w Warszwie odbędzie  się słuchanie świadków na kolejnej rozprawie przeciwko Fundacji SFORA, o naruszenie dóbr osobistych Fundacji EMIR

 • 13.12.2020r:
  Sprawa schroniska w Kielcach-Dyminach - kliknij
  12.12.12 w Sądzie Rejonowym w Kielcach byli przesłuchiwani kolejni świadkowie w sprawie przeciwko Grażynie Khier.
  Następny termin:8.02.2020 r.

 • 07.12.2020r:
  21.12.2020  o godz. 9.45 sali  XII przed Sądem Okręgowym w Radomiu odbędzie sie rozprawa apelacyjna  w sprawie Wiesławy Ewy Biedrzyckiej oskarżonej o przestępstwo z art 35  ust.1 Ustawy z dnia 21.08.2020 r. o ochronie zwierząt. (vide wątek: Śmierć Wini)

 • 07.10.2020r:
  Postanowieniem z dnia 26.09.2020 Prokurator Prokuratury Rejonowej w Skierniewicach umorzył dochodzenie " w sprawie ujawnienia uśmierconego psa przez powieszenie w dniu 09.04.2020 w miejscowości Sierakowice Lewe przy rzece Łupia tj. o czyn z art 35 ust.1 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku, z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa na zasadzie art 322 par.1 kpk"
  Prokuratura w Skierniewicach odnotowuje same takie "osiagnięcia" W 2009 roku także w Skierniewicach pies zamordowany ze szczególnym okrucieństwem i powieszony - nie mogli znaleźć sprawcy.
  Jaki zatem idzie sygnał do bandytów i zwyrodnialców? Jesteście bezkarni !!

 • 21.08.2020r:
  Sprawa schroniska w Słupsku - kliknij
  17.08.12 - kolejna sprawa i słuchanie świadków, którzy w swoich zeznaniach potwierdziali fakty kopania psów i polewania w zimie lodowatą wodą (o przekleństwach kierowanych do psów nie wspominam, bo psy mają je gdzieś)
  o indolencji kierownika i świadomym braku reakcji na zgłoszenia ludzi o katowaniu psów; o karmieniu psów i kotów sfermentowanymi resztkami z marketów;
  o cięzkich smiertelnych często biegunkach i wynicowanych odbytach u kotów; 
  o wszech obecnym brudzie, chorobach, zagryzaniu się psów i śmierdzącym lenistwie akceptowanych przez Jerzego Szyszkę oraz o braku wiedzy opiekunów.
  Tak w zeznaniach swiadków wyglada to jedno z najlepszych schronisk w Polsce (wg opinii Urzędu miasta Słupska i urzędolących tam za nasze pieniądze nieudaczników pozbawionych wiedzy, i wrażliwości). 

  Następny termin: 19.09.2020

 • 13.08.2020r:
  8.08.12 odbyła się kolejna rozprawa przeciwko SFORZE ( o naruszanie dóbr fundacji EMIR); ukochnay świadek SFORY Jadwiga Adamczuk nie stawiła się.Kolejny termin 19.12.12.

 • 9.07.2020r:
  Pies dusi sie; w aucie, a pan wczasuje
  Fundacja złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad własnym psem przez Jerzego S. w Kołobrzegu.
  Człowiek ten przebywał na trzytygodniowym turnusie w ośrodku wypoczynkowym "Posejdon" w Kołobrzegu - swojego psa rasy labrador trzymał w zamkniętym samochodzie.
  21.06.2020 Prokurator Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu odmówił wszczęcia dochodzenia wobec stwierdzenia, "że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego".
  Panu Prokuratorowi sugerujemy zamknięcie się na 24 godziny w samochodzie stojącym w pełnym słońcu. Być może zmieniłby wtedy spojrzenie na żywego psa i swoje oceny czynu popełnionego przez właściela.

 • 29.06.2020r:
  Sprawa schroniska w Słupsku - kliknij
  27.06.12 Przed Sądem Rejonowym w Słupsku odbyła się kolejna rozprawa - przez siedem godzin zeznawał jeden świadek - pozostali zostali przesunięci na kolejny termin.
  Zeznania świadka były wstrząsające także dla Sądu.
  Kolejny termin 17.08.12 - będą słuchani następni świadkowie.

 • 23.06.2020r:
  Sprawa schroniska w Kielcach-Dyminach - kliknij
  8.06.2020 Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód w Kielcach wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia przez lekarzy schroniska i Prezydenta miasta Kielce obowiązków tj. o czyn z art.231 par.1 kk

 • 3.06.2020r:
  30.05 12 przed Sądem Rejonowym w Poznaniu odbyła się kolejna (jedna z wielu) rozprawa dotycząca "interwencji" Grzegorza Bielawskiego (Pogotowie dla Zwierząt w Trzciance) i podstępnego wyprowadzenia 4 psów rasy nowofundland "w celu ratowania im życia".
  Bielawski był już przesłuchiwany na początku procesu. Jednak wobec jawnych sprzeczności w zeznaniach jego świadków i rozmaitych wersjach zdarzeń opisywanych podczas konfrontacji, Sąd poczuł potrzebę dosłuchania go w charakterze świadka.
  Niestety amnezja wsteczna dotycząca zdarzeń z jego własnej interwencji nie pozwoliła Bielawskiemu udzielić odpowiedzi na najprostsze pytania.
  Padało sakramentalne: "nie pamiętam" niemal na każde pytanie Sądu i obrońcy oskarżonego.
  Taki gwałtowny postęp choroby bardzo źle rokuje prezesowi na dalsze działania.
  No bo jak "pracować", "interweniować", "adoptować", "wyjeżdżać za pobliską granice w sprawach służbowych" - gdy pamięci nie staje?
  Dlatego też pewnie towarzyszył mu wielofunkcyjny "anioł opatrzności" będący wiceprezesem organizacji prozwierzęcej (z nazwy) i rzecznikiem prasowym innej oraz sterem, żeglarzem i okrętem we własnej działalności gospodarczej na niwie prawnej.
  Świadek St.Kozłowska wezwana po raz 2 na konfrontację, z wrodzonym sobie wdziękiem, była uprzejma spóźnić się o godzinę i ze względów czasowych konfrontacja została przełożona na następny termin.
  Sąd bardzo cierpliwy i tak dojdzie prawdy!!
  Kolejna rozprawa 26.07.12 godz. 8.30

 • 30.05.2020r:

  23.05.2020 r. Sąd Rejonowy w Kielcach II Wydzial Karny w składzie: Przewodniczący SSR Bogdan Staniek
  przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód - Jerzego Dylewskiego
  (...)
  postanawia:
  uchylić zaskarżoną decyzję o odmowie wszczęcia śledztwa i przekazać sprawę Prokuratorowi Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach do ponownego rozpatrzenia.

 • 30.05.2020r:

  24.07.2020  kolejna rozprawa pko Ewie Biedrzyckiej

 • 30.05.2020r:

  19.06.2020 odbędzie się kolejna rozprawa o znęcanie się nad zwierzętami, przeciwko Jadwidze Adamczuk - kierowniczce byłego schroniska w Węgrowie

 • 02.05.2020r:
  18.04.2020 w Sądzie Rejonowym w Słupsku odbyła się pierwsza rozprawa dot. znęcania się nad zwierzętami w schronisku miejskim w Słupsku.
  W związku z nieobecnością jednego z oskarżonych, którego pełnomocnik przedstawił zaświadcznie lekarskie Sąd odroczył rozprawę do 28.05.2020.
  Jednocześnie Sąd powołał biegłych lekarzy psychiatrów na okoliczność stwierdzenia stanu zdrowia oskarżonego Patryka R. - lekarza wet. ze schroniska.
  Kolejna rozprawa 28.05.2020, na której biegli mają przedstawić swoją opinię.

 • 26.03.2020r:
  21.05.12 o godz. 10.00 w Sądzie Rejonowym w Kielcach oidbędzie się rozprawa przeciwko Grażynie Khier.

 • 26.03.2020r:
  16.04.2020 w Sądzie Rejonowym w Węgrowie odbędzie się kolejna rozprawa przeciwko Jadwidze A. (byłej kierowniczce schroniska w Węgrowie i prezesowi TOZ O/Węgrów) oskarżonej z art 54 par.1 kks, art 61 par.1 kks, art.35 ust.1 ustawy o ochronie zwierząt.
  Proces ten ciągnie się od roku 2006, kiedy to nasza fundacja wystąpiła do organów ścigania z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez prezesa miejscowego oddziału TOZ i kierwniczkę "schroniska" w jednej osobie.
  Miejscowe układy i powiązania zaskutkowały tym, że fundacji naszej (mimo złożenia zawiadomienia) nie uznano za reperezentanta praw pokrzywdzonego.
  Miejmy jednak nadzieję, że ślepa Temida sama weźmie w obronę węgrowskie bezdomne zwierzęta i nie zważając na republikę kolesiów wyda sprawiedliwy wyrok.

 • 20.03.2020r:
  Schronisko w Kielcach-Dyminach:
  23.05. o godz. 12.00 w Sądzie Rejonowym w Kielcach II Wydz. Karny s.VII, odbędzie się posiedzenie w przedmiocie zażalenia na postanowienie Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w sprawie o sygn akt Ds425/11

 • 20.03.2020r:
  Schronisko w Słupsku, od 2006 ciągnie się sprawa dot. o znęcania się nad zwierzętami w schronisku miejskim w Słupsku; wreszcie trafiła do sądu (sprawa dot. zawiadomienia, jakie nasza fundacja dwukrotnie składała do miejscowej prokuratury o znęcaniu się nad zwierzętami w schronisku miejskim w Słupsku):
  18.04.12 o godz. 9.00 w Sądzie Rejonowym II Wydział Karny w Słupsku odbędzie się rozprawa przeciwko Janowi K. i Patrykowi R.

 • 18.03.2020r:
  5.12.11 Sąd Rejonowy II Wydział Karny w Miliczu po rozpoznaniu sprawy Czesława Kantarczyka „oskarżonego o to, że: ”w dniu 9 czerwca 2010 roku w Gądkowicach (...) znęcał się nad własnym psem ze szczególnym okrucieństwem w taki sposób, że za pomocą pałki drewnianej umyślnie okaleczył swojego psa doprowadzając go do stanu agonalnego, po czym włożył go do foliowego worka i pozostawił go na poddaszu swojego budynku gospodarczego tj. o czyn z atr 35 ust 2 w zw. z art. 6 ust.2 ustawy z dnia 21.09.2020 o ochronie zwierząt (...)
  1. uznaje oskarżonego (...) za winnego popełnienia czynu opisanego w częsci wstępnej wyroku (...) i za to (...) wymierza mu karę 1 ( jednego) roku i 10 ( dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;
  2. (...) warunkowo zawiesza wykonanie kary pozbawienia wolności na okres 4 ( czterech) lat próby;
  Wyrok jest prawomocny.

 • 13.03.2020r:
  10.03.2020 Otrzymaliśmy zawiadomienie, że Prokurator Katarzyna Kasowska-Pedrycz z Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód odmówiła wszczęcia śledztwa
  w sprawie "niedopełnienia obowiązków przez lekarzy weterynarii w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach (...) niedopełnienia obowiązków przez Prezydenta Miasta Kielce i urzędników UM Kielce w zakresie wydanych decyzji dot. funkcjonowania Schroniska (...), czym nie zapewnili bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Kielce opieki, czym dzialali na szkodę interesu publicznego"
  wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

  p.s.mam nadzieję, że miejscowe organizacje prozwierzęce tak prężnie działające w sprawie schroniska w Dyminach, złożą stosowne odwołanie od tej kuriozalnej decyzji.

 • 13.03.2020r:
  16.03.2020 o godz. 13.00 s. VIII w Sądzie Rejonowym w Kielcach II Wydz. Karny odbędzie się posiedzenie w trybie art 97 kpk w sprawie dot. Grażyny Khier

 • 28.02.2020r:
  Dzisiejsza rozprawa przed Sądem Rejonowym w Grójcu (W. Biedrzycka o znęcanie się nad psami w Małym Bożym), została odroczona, ponieważ nie stawiła się ani oskarżona ani jej świadek (II wezwanie bezskuteczne). Sąd nałożył na świadka grzywnę w wysokości 500 zl i zarządził przymusowe doprowadzenie.
  Kolejny termin 24.04.12 godz.11.20

 • 28.02.2020r:
  3.03.2020 przed Sądem Okregowym w Radomiu odbędzie się rozprawa apelacyjna w sprawie Wiesławy Biedrzyckiej oskarżonej o przestępstwo z art 35 ust.1 ustawy o ochronie zwierząt.
  W.B. odwołała się od wyroku skazującego za znęcanie się nad psami w Krężelu i Maciejowicach)

 • 12.01.2020r:
  Dochodzenie w sprawie mordowni dla zwierząt bezdomnych w Kielcach-Dyminach zostało umorzone! Skan umorzenia - kliknij

 • 12.01.2020r:
  Otrzymaliśmy zawiadomienie o odmowie wszczęcia śledztwa przeciw weterynarzom w schronisku:
  "30.12 2011 r. postanowieniem Prokuratora Rejonowego Kielce - Wschód w Kielcach odmówiono wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków przez lekarzy weterynarii w Schronisku dla Bezdomnych Zwierzą w Kielcach poprzez nienależyte sprawowanie opieki weterynaryjnej nad znajdującymi się w schronisku zwierzętami oraz niedopełnienia obowiązków przez Prezydenta Miasta Kielce i urzędników Urzędu Miasta Kielce w zakresie wydanych decyzji dotyczących funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach tj. o czyn z art.231 par.1 kk"


 • 12.01.2020r:
  Otrzymaliśmy zawiadomienie o przesłaniu aktu oskarżenia:
  "W dniu 30.12.2020 r. został przesłany do Sądu Rejonowego II Wydzial Karny akt oskarżenia przeciwko: podejrzany Grażyna K(...) oskarżonemu o popełnienie przestępstaw z art 35 ust.1 Ustawa o ochrnie zwierząt (...._ art 6 ust.2 pkt 10 ustawy o ochronie zwierząt (...)
 •  
 • 12.01.2020:
  Dnia 30.12.11 Prokuratura Rejonowa w Słupsku przesłała do Sądu Rejonowego II Wydział Karny w Słupsku, akt oskarżenia przeciwko Patrykowi R. i innym o popełnienie przestępstwa z art 35 ust.1

 • 12.01.2020:
  Dnia 29.12.11 umorzono śledztwo "w sprawie znęcania się nad zwierzętami w Schronisku Miejskim w Radlinie (...); poświadczania nieprawdy w dokumentach prowadzonego schroniska (...) złożenia fałszywych zeznań przez M.Kryś, lek.wet. Sz. Boguckiego, PIW M. Gogulskiego, st. insp.P.Marcinkowskiego(...); poświadczania nieprawdy przez lek.wet, Sz.Boguckiego, PIW M.Gogulskiego, st.insp.P.Marcinkowskiego w dokumentach dot. schroniska(...)
  (...) na zasadzie art 17 par.1 pkt.1 kpk wobec stwierdzenia braku danych dostatecznie uzasadniających popełnienie przestępstwa, a wobec pkt III również umorzyć śledztwo wobec braku znamion czynu zabronionego na zasadzie art 17 par 1 pkt 2 kpk."

  W świetle powyższego umorzenia oraz pozostałych umorzeń dot. Wielunia, Kielc, Klamczyńskiego i inn. fundacja zaprzestaje tej nierównej walki z wiatrakami tzn. działań na drodze prawnej - jako pozbawionych sensu.
  Przy wspólpracy z parlamentarzystami skieruje zażalenie do Ministra Sprawiedliwości.

 • 3.01.2020:

  POSTANOWIENIE dnia 14.12.2020 r.
  Sąd Rejonowy w Wieluniu II Wydział Karny w składzie:
  Przewodniczący; SSR Agnieszka Boczek
  (...)
  przy udziale Prokuratora: Elżbiety Pietrzyk

  po rozpoznaniu zażaleń (...) na postanowienie prokuratora Prokuratoury Rejnowej w Wieluniu z dn.26 maja 2011 r. w sprawie 1 Ds 636/111
  na podstawie art 437 par 1 kpk postanawia utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie.
  Na postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia"

  Brak siły na przytaczanie uzasadniena!
  Sygnał jest jeden i to bardzo czytelny - w Wieluniu można znęcać się nad bezdomymi psami- stworzyc im piekło na ziemi - takie jak wieluński schron;trzymać je w betonowych klatkach , by nie mogły się poruszać,można je głodzić,tortutować brakiem wody, nie leczyć, pozwalać by umierały z chorób w długotrwałym cierpieniu, katowac, truć -
  tam prokurator i sąd - dowody, zeznania i dokumenty uzna za niewiarygodne i odrzuci;
  nie uzna takich dzialań za przestępstwo.

  czekamy na następnego/ą chętną do stworzenie obozu śmierci w Wieluniu - władze, sąd i prokuratura gwarantują bezkarność!

 • 09.12.2020
  7.12.11 odbyła się kolejna rozprawa przeciwko "Sforze" zeznawali świadkowie powołani przez pozwanego. Mieliśmy okazję wysłuchać rewelacyjnych opowieści, które ze stanem faktycznym niewiele miały wspólnego. Zeznania były składane poodebraniu od każdego ze świadków przyrzeczenia.
  Następny termin rozprawy 28.03.2020

 • 29.10.2020
  28.10.11 odbyła się kolejna rozprawa przed Sądem Rejonowym w Jarocinie z oskarżenia prywatnego M. Kryś o zniesławienie. Przesłuchiwani byli świadkowie, ktorzy w swoich zeznaniach pootwierdzili informacje o naruszeniu zapisów ustawy o ochronie zwierząt w schronisku w Radlinie. Po ich przesłuchaniu Sąd zamknął rozprawę. Pełnomocnik powódki w swojej mowie końcowej podtrzymał zarzuty aktu oskarżenia domagajać się odszkodowania finansowego na rzecz M.Kryś osobiście + na rzecz schroniska. Dodatkowo zamieszczenia w miejscowym organie prasowym, że zarzuty z artykułu prasowego są fałszywe i przeproszenia powódki. Stwierdził, że schronisko było prowadzone znakomicie, a wszystkie zarzuty są fałszywe, że Fundacja (czyli ja) dopuszczała się napaści na M.Kryś i na Urząd Miasta Jarocina w celu (tu cytuję dosłownie:) "przejęcia lukratywnych przychodów ze schroniska w Radlinie".
  Szkoda, że radlińskie psy nic nie wiedziały i dotąd nie wiedzą o lukratywnych przychodach jakie zagarniała pani ich życia i śmierci.
  Podtrzymaliśmy wszystkie zarzuty dodatkowo podkreślając fakt, że łamanie praw zwierząt w tym schronisku trwało latami przy milczącej aprobacie urzędnikow i służb weterynaryjnych, do obowiązków których należał nadzór. M.Kryś ma wśród tamtejszych ludzi opinię osoby mściwej i nietykalnej. Związane jest to z jej znajmościami w urzędzie miasta (pracuje na rzecz urzędu), organach wymiaru sprawiedliwości oraz powiązaniami rodzinnymi i osobistymi z tamtejszą policją.
  Podkreśliliśmy, że zgodnie z art.213 kk "nie popełnia przestępstwa zniesławienia, kto rozgłasza prawdziwy zarzut służący obronie społecznie uzasadnionego interesu"
  . Radlińskie psy bronić się nie mogą - musieliśmy zrobić to my.
  Domagaliśmy się uniewinnienia w niniejszej sprawie.
  Ogloszenie wyroku 3.11.11.

 • 11.10.2020
  Dziś odbyła się kolejna rozprawa; słuchani byli świadkowie.E.Biedrzycka powołoła 3 następnych świadków. Następna rozprawa 8.11. godz. 13.20.
  Obecnie Biedrzycka gromadzi psy w Małym Bożym 2 miejscach W jednym jest ok 130 psów i w drugim ok. 70-80 szczeniąt.
  Interes kwitnie!

 • 05.10.2020
  27.09.11 Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli umorzyła śledztwo "w sprawie o znęcanie się nad zwierzęciem poprzez porzucenie go w dniu 16.07.2020 r. w Stalowej Woli woj.podkarpackie - trzech szczeniaków tj. o przestępstwo z art 35 pkt. 1 ustawy o ochronie zwierzat - wobec niewykrycia sparawcy przestępstwa".
  29.09.2020 Prokurator Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli zatwierdził postanowienie.

 • 27.09.2020
  27.09.2020 złożyliśmy zawiadomienie do Komisariatu Policji w Jaktorowie o przestępstwie z art.35 ust.2 (przywiązanie psa do torów; nadjeżdżajacy pociąg zabił zwierzę) popełnionego przez sprawcę do ustalenia.

 • 26.08.2020
  Z Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie otrzymaliśmy zawiadomienie, że akt oskarżenia przeciwko Pawłowi D. znęcanie się nad swoimi 2 psami, został skierowany do Sądu Rejonowego w Żyrardowie.

 • 02.08.2020:
  1.08.2020 - rozpoczęły się przesłuchania świadków w sprawie o znęcanie się nad zwierzętami w schronisku miejskim w Radlinie.

 • 14.07.2020
  W związku ze złożonym przez skazaną Oliwię P. odwołaniem od skazującego wyroku Sadu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej (patrz: sprawa NELLY z 24 listopada 2009) - sprawę rozpatrzył Sąd Okręgowy w Katowicach i 21.01.2020 zmienił wyrok w ten sposób,że :
  1. za przypisany oskarżonej czyn z art.35 ust.1 ustawy o ochronie zwierząt w zw. z art.34 i 35 par.1 kk wymierza oskarżonej karę sześciu miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydzieści) godzin w stosunku miesiecznym.
  2. w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy.
  Dla przypomnienia poprzedni wyrok (informacja z dnia 21.09.2020):
  Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej wydał wyrok:
  za znęcanie się nad psami i doprowadzenie suki Nelly do śmierci, Oliwia P. została skazana na 3 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata; oraz nawiązka 1000 zł

 • 11.07.2020:
  • do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art.35.pkt.1,2 ustawy o ochronie zwierząt; złamanie art.art.33,34,44 ustawy o finansach publicznych; oraz art. 233 i 271 kk przez Prezesa TOZ o/Jarocin - M.K.
  • do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 233 i 271 kk przez Powiatowego lekarza Weterynarii w Jarocinie – lek.wet. Piotra G.
  • do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 233 i 271 kk przez st.inspektora ochrony zdrowia w PIW w Jarocinie – lek.wet. Pawła M.
  • do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art.35.pkt.1, ustawy o ochronie zwierząt; oraz art. 233 i 271 kk przez lek.wet. Szymona B.

  Jednocześnie do tej samej prokuratury zlożyliśmy wniosek o wyłączenie Prokuratury Rejonowej w Jarocinie od rozpoznania tych spraw.

 • 5.07.2020:
  30.06.2020 Sąd Rejonowy w Grójcu po rozpoznaniu sprawy Wiesławy Ewy Biedrzyckiej... oskarżonej o to,że ...w miejscowości Krężel 13 gmina Chynów,znęcała się nad zwierzętami w ten sposób, że utrzymywała conajmniej 141 psów w niewłaściwych warunkach bytowania....bez zapewnienia właściwego pożywienia, opieki sanitarnej oraz właściwego leczenia i opieki weterynaryjnej chorym, rannym, zwierzętom tj. o przestępstwo z art.35 ust. 1 ustawy....

  1. oskarżoną Wiesławę Ewę Biedrzycką uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu ...że dopuściła się go wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami .... i za to na podstawie art.35 ust. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.... wymierza jej karę 5 ( pięciu) miesięcy pozbawienia wolności,
  2. na podstawie....zwalnia oskarżoną od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych,
  3. zasądza od Skarbu Państw na rzecz adw.... wynagrodzenie za obronę z urzędu..... wyrok jest nieprawomocny.

  Kolejna sprawa Wiesławy Ewy Biedrzyckiej - tym razem o znęcanie się nad psami w Małym Bożym i o śmierć Wini - termin 9.08.2020 godz.11.30 s. IX Sąd Rejonowy w Grójcu

 • 24.06.2020:
  22.06.2020 o godz. 13.30 rozpocznie się w tym samym sądzie kolejny proces Biedrzyckiej, o popełnienie przestępstwa znęcania się ze szczególnym okrucieństwem i uśmiercania w miejscowości Małe Boże, gdzie Ewa Biedrzycka utworzyła kolejne miejsce kaźni psów zabieranych na podstawie bezprawnych umów z gminami (vide wątek: Śmierć Wini).
  Nasuwa się pytanie: czy polski wymiar sprawiedliwości jest bezradny wobec cynicznych recydywistów? Jak długo jeszcze ten anioł śmierci i kat niewinnych stworzeń będzie uprawiał swój morderczy proceder? Kiedy znajdzie się ona w miejscu, gdzie znaleźć się powinna już dawno?
  Oby pytania te nie pozostały wyłącznie retoryczne.

 • 24.06.2020:
  21.06.2020  zakończył się przewód sądowy w sprawie Wiesławy Ewy Biedrzyckiej, nr VI K/214/09 z art.35 p. 1 UoZ.
  Sprawa dotyczyła znęcania się nad zwierzętami w pseudoschronisku w Krężelu / Maciejowicach.
  Ogłoszenie wyroku w środę 22 czerwca o godz. 16.00.
  Prokurator zażądała 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, zakazu prowadzenia działalności związanej ze zwierzętami, grzywny, pokrycia kosztów sądowych.
  Oskarżyciel posiłkowy - Fundacja EMIR - przyłączyła się do wniosku prokuratora.

 • 17.06.2020:
  9.06.2020 - w Komendzie Policji w Pruszkowie złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad 2 psami przeciwko ich właścicielowi Pawłowi D. z miejscowości Krakowiany.
  Oba psy zostały odebrane. Suka (Kira) i pies (Kazan) pzrebywają w schronisku naszej fundacji. Właściciel zrzekł się obu psów.

 • 28.05.2020:
  Postanowienie Sądu Rejonowego w Wołominie z 12.05.2020 r.
  II Wydział Karny
  w składzie:
  Przewodniczący: SSR MARCIN FRELIK
  Protokolant: Ewa Dzięcioł
  po zapoznaniu zażaleń Fundacji dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych "Emir" w Żabiej Woli.......na podstawie art 437 par.1 k.p.k.
  postanawia

  zaskarżone postanowienie utrzymać w mocy
  Uzasadnienie
  Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2010 r. orzeczonym w sprawie o sygn. akt: 2 Ds 211/09 Prokurator (Radosław Masłosz) Prokuratury Rejonowej w Wołominie umorzył śledztwo w sprawach:
  ......XIII.prowadzenie dzialalności nadzorowanej w rozumienu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w postaci schroniska dla zwierząt przy ul. Sikorskiego 97 w Wołominie, w okresie od 23 września 2008 r. do 10 lipca 2009 r pomimo braku stwierdzenia przez uprawniony organ tj.Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie, spełnienia wymagań weterynaryjnych tj. o czyn z art 77 pkt 1 ustawy o ochrnonie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierzat,

  na podstawie art 17 par.1 pkt. 2 kpk wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego.

  XIV. znęcania się nad zwierzętami w nieustalonym okresie, nie później niż w dniu 28 września 2009 r. w Wołominie, w lecznicy dla zwierząt położonej przy ul.Sikorskiego 97, polegającego na utrzymywaniu zwierząt w stanie rażącego niechlujstwa, które powoduje uszkodzenie ciała, cierpienie, brak możliwości koniecznego dla ich gatunku ruchu, przetrzymywanie w warunkach zagrażających ich zdrowiu i egzystencji, pozbawieniu właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia i szczepień, przyzwalaniu na stosownie okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt powierzonych opiece lekarskiej w wymienionej leczniicy, praktykowaniu i tolerowaniu okrucienstwa przy wykonywaniu zabiegów lekarsko-weterynaryjnych, nieuzasadnionym uśmiercaniu zwierząt, masowej eksterminacji psów odławianych, uśmiercaniu zwierząt niezgodnie z zasadmi etyki lekarskiej, przysparzaniu cierpień zwierzętom poprzez zaniechanie leczenia, lekceważeniu podstawowych zasad wiedzy lekarsko-weterynaryjnej, tj. o czy z art.35 ust.1 ustawy o ochronie zwierzat,
  na podstawie art.17 par.1 pkt 2 k.p.k., wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego.
  na postanowienie zażalenie nie przysługuje • 17.03.2020:
  14.03.2020  - odbyła się w Sądzie Rejonowym w Jarocinie druga rozprawa. Kierowniczka M.Kryś oskarża naszą fundację o to, że mamy czelność mówić o eksterminacji zwierząt w schronisku w Radlinie, nad którym ona sprawuje "opiekę".
   Z jej zeznań wynika, że wszystkie zebrane przez nas materiały i dokumenty - to manipulacja, chamstwo i kłamstwo. Schronisko w Radlinie (wg niej) jest świetne - jakich niewiele w Polsce, a przebywajace tam zwierzęta mają znakomite warunki, pełną opiekę lekarską, leczenie, szczepienia, fachowych opiekunów i rewelacyjnie są karmione;
  Do schroniska każdy ma wstęp i nie ma zakazu robienia zdjęć. Urząd miasta jest bardzo zadowolony i lekarz powiatowy również!
  Kolejna rozprawa 18.04.

 • 05.03.2020:
  2.03 i 4.03.2020 miały się odbyć kolejne sprawy dotyczące znęcania się nad psami przez E.Biedrzycką; niestety obie zostały przełożone ponieważ oskarżona się nie stawiła.

 • 08.02.2020:
  1.02.2020 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Słupsku - Zenon Modrzejewski postanowił "podjąć śledztwo w sprawie znęcania się nad zwierzętami, głównie psami w schronisku dla zwierząt w Słupsku oraz inne czyny tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 1 w zw. z art. 6 ust 1 pkt. 4,8 i 10 i inne, zawieszone postanowieniem z dnia 30.06.2020 r."
  W uzasadnieniu czytamy:
  "Z uwagi na uzyskanie opinii biegłych oraz fakt, że jej treść daje podstawę do kontynuowania czynności procesowych w niniejszej sprawie - należy podjąć zawieszone śledztwo."

 • 31.01.2020:
  28.01.2020 - zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa fałszywego oskarżania osób oraz wprowadzania w błąd organów ścigania przez prezesa Pogotowia dla Zwierząt z Trzcianki - Grzegorza Bielawskiego.

 • 21.01.2020:
  19.01.2020 przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbyła się pierwsza rozprawa przeciwko Wiesławowi G. i Elżbiecie S. - zarządowi Fundacji SFORA - o naruszenie dóbr osobistych naszej fundacji.
  Kolejna rozprawa 25.03.2020
  W przygotowaniu są kolejne pozwy przeciwko organizacjom i osobom prywatnym, które dopuściły się naruszenia dóbr osobistych Fundacji "Emir".

 • 4.11.2020r:
  3.11.10 - Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim zamknął sprawę przeciwko Antoniemu Kowalczykowi o znęcanie się nad psem (Bobusiem).
  Dziś został ogłoszony wyrok:
  "3 miesiące pozbawienia wolności z zawieszeniem na 2 lata; 2000 zł nawiązki na rzecz zwierząt bezdomnych naszej fundacji, 150 zł kosztów i podanie wyroku do publicznej wiadomości przez 30 dni"
  Wyrok nie jest prawomocny.

 • 8.10.2020r:
  Złożyliśmy dziś 8.10.2020 r. zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Kielcach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez kierowniczkę schroniska i lekarzy wet. tam pracujących. Jednocześnie do tej samej prokuratury złożyliśmy wniosek o wyłączenie Prokuratury Rejonowej w Kielcach od rozpoznana sprawy ze względu na powiązania towarzyskie i układy lokalne - nie gwarantujące rzetelności w pracy prokuratury i ocenie materiału dowodowego.
  Fundacja wnosi o nadanie nam statusu oskarżyciela posiłkowego w tej sprawie.
  Dotarł do nas protokol NIK z kontroli przeprowadzonej w sierpniu br. w schronisku w Dyminach.
  Lektura tego śmiecia urzędniczego może przyprawić o zawał, a podpisanemu pod nim wicedyrektorowi Tadeuszowi Mikołajewiczowi od razu należy postawić zarzut poświadczania nieprawdy w dokumentach i działania na szkodę interesu publicznego.  
  Organizacje europejskie: holenderska, niemiecka, szwedzkie porażone tym co się dzieje w Dyminach będą wysyłały protesty do najwyższych władz i urzędów  w naszym kraju.

 • 27.09.2020r:
  Sąd Rejonowy Krosno Odrzańskie (sprawa BOBUSIA): Na posiedzeniu sądu Fundacja - jako oskarżyciel posiłkowy - stanowczo zaprotestowała przeciw ugodzie zawartej między prokuratorem a oskarżonym.
  Kara nie może być kpiną ze sprawiedliwości!
  Nie może także być sygnałem wysyłanym do społeczeństwa: że oto moża dręczyć zwierzę latami, a potem wykpić się paru złociszami grzywny!!!
  Zawarta ugoda nakłada karę rażąco niską i niewspółmierną do popełnianego (latami!) czynu zabronionego.
  Każdy kto odważa się znęcać nad zwierzęciem musi mieć świadomość, że spotka go NIEUCHRONNA KARA i że będzie ona dolegliwa.
  Sąd przyjął naszą argumentację i nasz protest. Oddalając ugodę wyznaczył termin pierwszej rozprawy 3.11.10 godz. 12.30!

 • 21.09.10
  Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej wydał wyrok:
  za znęcanie się nad psami i doprowadzenie suki NELLY do śmierci, Oliwia P. została skazana na 3 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata; oraz nawiązka 1000 zł
  Wyrok nie jest prawomocny.
  Może dzięki wyrokom skazującym za znęcanie się nad zwierzętami, coraz częściej orzekanymi przez sądy - dotrze do społeczeństwa, że każdy przejaw znęcania się jest to przestępstwo i że kara jest nieuchronna!

 • 14.09.2020r:
  NELLY, zamęczona suka - matka
  Po przesłuchaniu kolejnych świadków, na dzisiejszej rozprawie Sąd Rejnowy w Dąbrowie Górniczej, zamknął przewód sądowy. W mowie końcowej - obrońca wniósł o uniewinnienie Oliwii P.; prokurator o grzywnę i nawiązkę, oskarżyciel posiłkowy o 6 mcy pozbawienia wolności z zawieszeniem na 3 lata i nawiązkę w wysokości kosztów jakie poniosła fundacja.
   Ogłoszenie wyroku 21.09. godz. 8.30

 • 19.08.2020r:
   Prezydent m. Poznania wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o czasowym odebraniu suki i szczeniaka Marzenie O .zam. w Poznaniu w związku z interwencją Fundacji „Emir” o/terenowy Poznań dot. znęcania się nad w/w psami.

 • 19.08.2020r:
  Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim  przekazała do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim  akt oskarżenia przeciwko Antoniemu K. w sprawie o popełnienie przestępstwa z art. 35 pkt. ustawy o ochronie zwierząt. (dot. psa Bobusia dwukrotnie straszliwie okaleczanego, a następnie wyrzuconego na drogę; z powodu doznanych okaleczeń pies został poddany eutanazji ze względów humanitarnych).

 • 16.08.2020r:
  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu, po rozpatrzeniu odwołania Grzegorza J., utrzymało w mocy decyzję Prezydenta m. Poznania o czasowym odebraniu suki właścicielowi Grzegorzowi J.

 • 16.08.2020r:
  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu, po rozpatrzeniu odwołania Janusza P. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta m. Poznania o czasowym odebraniu 2 psów właścicielowi Januszowi P.

 • 11.08.2020r:
  Wystąpiliśmy z pozwem przeciwko Fundacji "Sfora" z Warszawy o naruszenie dóbr osobistych i podważanie dobrego imienia naszej fundacji. Otrzymaliśmy zawiadomienie, że sprawa została skierowana do III Wydz. Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie

 • 10.08.2020r:
   Komisariat Policji Poznań – Targi wszczął postępowanie „ w sprawie znęcania się nad psami przez Marzenę O. Tj o przestępstwo z art. 35 pkt 1 ustawy o ochronie zwierząt.

 • 29.07.2020:
  Prezydent m. Poznania wydał decyzję o czasowym odebraniu suki Grzegorzowi J. w związku z interwencją, która potwierdziła fakt znęcania się nad suką przez jej właściciela.

 • 28.07.2020r:
  przed Sądem Rejonowym w Dąbrowie Górniczej odbyła się kolejna rozprawa dot. znęcania się nad suką Nelly i jej szczeniakami - Sąd słuchał świadków.
  Termin następnej rozprawy 14.09.2020 godz. 11.00

 • 28.07.2020:
  z powodu choroby Sędzi nie odbyła się zaplanowana rozprawa przed Sądem Rejonowym w Grójcu dot. znęcania się nad psami przez Ewę Biedrzycką w Małym Bożym.
  Termin następnej rozprawy 8.09.2020

 • 26.07.2020r:
  26.07.2020 otrzymaliśmy postanowienia Prokuratora Zenona Modrzejewskiego z Prokuratury Rejonowej w Słupsku wydane 30.06.2020 o zawieszeniu śledztwa   
   "w sprawie znęcania się nad zwierzętami, głownie psami w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku przez pracowników schroniska oraz inne czyny tj o przestępstwa z art 35 ust 1 w zw. art 6 ust.1 pkt 4,8,10 Ustawy o ochronie zwierząt i inne."
  o powołaniu biegłego
  "w sprawie znęcania się nad zwierzętami, głownie psami w Schronisku dla Zwierzat w Słupsku, poświadczania nieprawdy w dokumentacji Schroniska dla Zwierząt oraz innych czynów tj. przestępstwa z art 35 ust 1 w zw. z art 6 ust 1 pkt 4,8,19 Ustawy o ochronie zwierząt i inne."  
  I. Powołać biegłego w celu stwierdzenia:  
  - jakich obrażeń doznało 9 psów, których sekcje wykonał dr Andrzej Baczyński na przestrzeni 2007 - 2008; jaki mógł być mechanizm powstawania tych obrażeń, jaka była bezpośrednia przyczyna ich śmierci?
  - jakie były podstawy eutanazji 169 psów schroniskowych w latach 2006 - 2009 ?
  - czy jakiekolwiek przepisy, obowiązujące w okresie objętym opinią pozwalały na usypianie psów przebywających w schroniskach dla zwierząt, jedynie ze względu na przepełnienie, konieczność zwolnienia miejsc dla dalszych sukcesywanie przyjmowanych zwierząt?
  - czy technicy wet, na podstawie jakichkolwiek obowiązujących przepisów, byli uprawnieni do samodzielnego usypiania zweirząt i ich sterylizacji, w oparciu o ustne polecenie lekarza wet. lub ustną zgodę lekarza wet. do wykonywania tych zabiegów pod nieobecność lekarza wet., lecz za jego akceptacją?
  - czy technicy wet. mogli brać udział w opisanych w poprzednim punkcie zabie4gach, prowadzonych przez lekarza wet. i na czym ten udział mógł polegać?
  - czy w prowadzonej dokumentacji dot. uśpień zwierząt, tak zwanych książkach eutanazji, powinny zostać wskazane (opisane) powody uśpienia, jeśli tak - z jaką szczegółowością, jakie dane powinny zawierać takie zapisy ?
  - czy w przypadku tzw. "padnięć" zwierząt w Schronisku dla zwierzą, w szczególności psów, i to w takich przypadkach, w których nie odnotowano wcześniej ich choroby lub gorszego samopoczucia, należąło wyjasnić przyczyny ich śmierci, w szczególności poprzez wykonywanie sekcji zwłok, jeśli tak - na jakiej podstawie?
  -w jakich sytuacjach, w przypadku różnorodnych chorób, bądź też obrażęń u psów w Schronisku, można ( można bylo -jesli nastąpiła jakaś zmiana pzrepisów) odstąpić od leczenia i podjąć decyzje o uśpieniu?
  -w jakich okolicznościach, przy spełnieniu jakich przesłanek, agresja psa mogła stanowić podstawę do uśpienia go, jakimi działaniami, czynnościami powinna być w takich przypadkach poprzedzona decyzja o uśpieniu?
  -czy prawidłowo prowadzono dokumentację wet. dotyczącą usypiania zwierząt ( tzw. książki eutanazji), zabiegów sterylizacji, kastracji (tzw.książka zabiegów chirurgicznych, sterylizacji) oraz leczenia ( tzw. książki leczenia), jeśli w przekazanej dokumentacji występują nieprawidłowości - na czym one polegają, o czym świadczą?
  II.Przekazać biegłemu część materiałów z akt sprawy w postaci kserokopii
  III.Zakreślić termin do wydania opinii do dnia 31.10.2020

 • 26.07.2020r:
  16.07.2020 do Sądu Rejonowego w Wołominie wnieśliśmy odwołanie od decyzji prokuratora o umorzeniu dochodzenia w sprawie łamania ustawy o ochronie zwierząt przez dr M. Klamczyńskiego z Wołomina.

 • 26.07.2020:
  9.07.2020 otrzymaliśmy z Prokuratury Rejonowej w Wołomnie zawiadomienie o umorzeniu śledztwa "w sprawie znęcania się nad zwierzętami w nieustalonym okresie, nie później niż w dniu 28.09.2020 w Wołominie w Lecznicy dla Zwierząt położonej przy ul. Sikorskiego 97, polegającego na utrzymywaniu zwierząt w stanie rażącego niechlujstwa, które powoduje uszkodzenie ciała, cierpienie, brak możliwości koniecznego dla ich gatunku ruchu, przetrzymywanie w warunkach zagrażających ich zdrowiu i egzystencji, pozbawianiu właściwej opieki wterynaryjnej, leczenia i szczepień, przyzwalaniu na stosowanie okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt, praktykowaniu i tolerowaniu okrucieństwa wobec zwierząt powierzonych opiece lekarskiej w wymienioniej lecznicy, praktykowaniu i tolerowaniu okrucieństwa przy wykonywaniu zabiegów lekarsko weterynaryjnych, nieuzasadnionemu uśmiercaniu zwierząt niezgodnie z zasadami etyki lekarskiej, przysparzaniu cierpienia zwierzętom poprzez zaniechanie leczenia, lekceważenie podstawowych zasad wiedzy lekarsko-weterynaryjnej tj. o czyn z art 35 ust 1 ustawy o ochronie zwierząt"
  na podstawie art 17 par. 1 pkt 2 kpk,
  wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego
  Cytat końcowy z uzasadnienie:
  "W związku z powyższym prokurator uznał, że nie ma żadnych racjonalnych dowodów na poparcie tezy, że w przychodni Marka Klamczyńskiego znęcano się nad zwierzętami, czy też że je uśmiercono celowo bez powodu. A zatem śledztwo nie wykazało, aby Marek Klamczyński swoim zachowaniem wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa z art 35 ust 2 ustawy o ochronie zwierząt.
  Z tego powodu ulega ona umorzeniu."

  Fundacja składa apelację od tej decyzji Prokuratora Radosława Masłosza z Prokuratury Rejonowej w Wołominie.  

 • 21.06.2020r:
  15.06.2020 przed Sądem Rejonowym w Grójcu odbyła się kolejna rozprawa przeciwko Ewie B. Słuchano kolejnych świadków.
  Termin następnej rozprawy 28.07.2020 r.

 • 20.06.2020r:
  18.06.10 r. Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim ogłosił wyrok na Stanisławę Rynas - za znęcanie się przez wiele lat nad swoim psem rasy jamnik - Donisiem
  Głodzenie, bicie, katowanie go, doprowadziło do ciężkich uszkodzeń ciała i narządów wewnętrznych, a w ich nastepstwie do śmierci psa.
  Oskarżona została skazana na 6 miesięcy z zawieszeniem na 2 lata oraz zwrot kosztów sądowych i nawiązkę w wysokości 1000 zł.
  Wyrok nie jest prawomocny.

 • 16.06.2020r:
  Niniejszym informuję, że wyrok wydany przez Sąd Rejonowy w Pułtusku w dniu 5.03.2020 r. skazujący Zdzisława Lacha i Annę Czeredyś za znęcanie się nad psami w schronisku w Krzyczkach-Pienążkach jest prawomocny !!!

  Apelację od wyroku złożył jedynie obrońca lek. wet. Cezarego W.
  Po trzech latach walki możemy pogratulować sobie zwycięstwa. Jest to pierwszy wyrok za znęcanie się nad psami w schronisku.
  Pierwszy wyrok, który powinien uzmysłowić wszystkim, że znęcanie to nie tylko bicie; to także brak opieki lekarsko-weterynaryjnej, nadmierne zagęszczenie, brak ochrony przed zimnem i innymi czynnikami, brak stałego dostępu do wody, brak jedzenia, narażanie psów na pogryzienia i wzajemne zagryzanie się – słowem wszystko, co przysparza zwierzęciu cierpienia, a jest skutkiem działań człowieka.
  Teraz w każdym sądzie możemy powoływać się na ten precedensowy wyrok. I nasze szanse na zwycięstwa w kolejnych procesach przeciw katom i oprawcom  zwierząt – są znacznie większe.
  Dziękuję wszystkim, którzy przez te trzy lata wspierając nas, nie pozwalali zwątpić w słuszność tego, co robimy.
  Dziękuję raz jeszcze !  

 • 15.06.2020, Krosno Odrzańskie : Na dzisiejszej rozprawie Sąd przesłuchał ostatnich świadków i zamknął przewód sądowy. Mowę końcową wygłosił prokurator, uznając winę oskarżonej: tj wieloletnie znęcanie się nad swoim psem - za udowodnioną poprzez zeznanie świadków i dokumentacje lek.-wet i zażądał 6 m-cy pozbawienia wolności z zawieszeniem na 2 lata (ze wzgl. na to, iż oskarżona była dotychczas niekarana). Oskarżyciel posiłkowy - fundacja "Emir" zgodził się z wnioskiem prokuratora żądał dodatkowo orzeczenia przez sąd zakazu posiadania zwierząt na 10 lat (okres max przewidziany prawem) oraz zasądzenie nawiązki na rzecz bezdomnych psow fundacji "Emir".
  Ogłoszenie wyroku 18.06.10 godz. 10.00
  Oby wyrok sądu był wyraźnym sygnałem, że oprawca i kat zwierzęcia nie może, i nie będzie bezkarny!!!

 • 10.06.2020: 9.06.10 - tragiczna śmierć suczki NELLY: przed Sądem Rejonowym w Dąbrowie Górniczej, odbyła się kolejna rozprawa; zeznawali świadkowie - członkowie rodziny - opisując idealny obraz oskarżonej i jej wielkiej miłości do zwierząt, a do psów w szczególności.
  Następna rozprawa 28.07.10 godz.11.00

 • 07.06.2020: 07.06.2020 z Prokuratury Rejonowej w Grójcu otrzymaliśmy zawiadomienie, że w sprawie o znęcanie się nad psami w Bożym Małym (gm. Stromiec) przez E. Biedrzycką śledztwo zostało zakończone. Akt oskarżenia został przesłany do Sądu Rejonowego w Grójcu Wydział VI Karny;

 • 14.05.2020: 13.05.10 otrzymaliśmy zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Pułtusku, że obrońca oskarżonego - lekarza wet. Cezarego W. złożył apelację od wyroku (Krzyczki)

 • 12.05.2020: 12.05.10 odbyła się kolejna rozprawa w sprawie zagłodzonej suczki NELLY w Dąbrowie Górniczej (Fundacja EMIR jest oskarżycielem posiłkowym);
  zeznawali świadkowie; trudno bylo utrzymać nerwy na wodzy;
  Termin następnej rozprawy 9.06.10 godz. 11.00

 • 12.05.2020: 11.05.10 w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim odbyła się pierwsza rozprawa przeciwko Stanisławie R. Z zeznań śwaidków wynikało, że DONIŚ od lat służył właścicielce za worek treningowy; był katowany, bity najrozmaitszymi narzędziami, kopany i głodzony; w upał czy mróz bytował na klatce schodowej lub na zewnątrz na betonie: przeszyto mu także na pół ucho na maszynie do szycia (!?).
  Rozmiar okrucieństwa i cierpienia, jakich przez lata doznawał Doniś, jest porażający.
  Nastepna  rozprawa 15.06.10 o godz. 9.00 - będą zeznawali kolejni świadkowie.

 • 23.04.2020: 21.04.2020 r. odbyła się kolejna rozprawa, na której zeznawali wezwani przez Sąd świadkowie.
  Ze złożonych na tej sprawie zeznań wiceprezesa fundacji "Sfora" Elżbiety S. dowiedzieliśmy się, że wolontariuszka fundacji "Sfora" zlikwidowała schronisko w Krzyczkach i znalazła domy dla wszystkich psów, które stamtąd zabrała.
  Kolejny termin: 15.06.10 godz. 9.00

 • 21.04.2020: 28.04.2020 w Sądzie Rejonowym w Siedlcach odbędzie się pierwsza rozprawa  przeciwko F.K z miejscowości Zbuczyn (siedleckie) - właścicielowi psa (art 18 kk w zw. z art 35.2) ustawy o ochronie zwierzat) i Markowi B. - prezesowi Koła Łowieckiego "Orzeł" z Marek o zastrzelnie psa będącego na uwięzi na terenie gospodarstwa F.K. ze Zbuczyna ( art. 35.2 w zw. z art. 33 ustawy o ochronie zwierząt).
  Fundacja "EMIR" repezentuje interes pokrzywdzonego i jest oskarżycielem posił;kowym w niniejszej sprawie

 • 3.04.2020: 21.04.10 odbędzie się kolejna rozprawa przed Sądem Rejonowym w Grójcu - o znęcanie się nad psami przez Ewę B.

 • 28.03.2020 26.03.10 - przed Sądem Rejonowym w Grójcu odbyły się kolejne przesłuchania świadków; zjawiła się oskarżona.Następny termin przesłuchań 31.03.10 godz. 9.00

 • 24.03.2020 11.03.2020 - Sąd Rejonowy II Wydział Karny w Zamościu postanowił uchylić zaskarżone w dniu 12.01.2020 przez Fundację EMIR, postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie:
  1. przywłaszczenia powierzonego mienia tj. darowizn pieniężnych tj. o czyn z art. 284.2 kk
  2. sfałszownia dokumentów i poświadczania nieprawdy w dokumentacji tj. o czyn z art. 270 1 kk na podstawie art. 306 1 i§ 2 kpk, art. 329 §.1i2 kpk

 • 05.03.2020 Dziś o godzinie 13.00 Sąd Rejonowy w Pułtusku wydał wyrok w sprawie przeciw Zdzisławowi L., Annie Cz. i Cezaremu W. (prezesowi Fundacji EKO-FAUNA i jego współpracownikom - "miłośnikom zwierząt" z Krzyczek). Po prawie trzech latach przewodu sądowego dowiedziałyśmy się dziś, że prawo w Polsce chroni zwierzęta, ze nasza walka ma sens. 
  Fundacja EMIR jako jedyna była na każdej rozprawie i skutecznie, jak widać, wypełniała obowiązki oskarżyciela posiłkowego. Wszystkie nasze wnioski dowodowe zostały przez sąd zakwalifikowane jako dowody.

  Sąd uznał za udowodnione przestępstwa:

  art.35 pkt.1 Oskarżeni Zdzisław L. Anna Cz. – działając z chęci zysku wspólnie i w porozumieniu dopuścili się przestępstwa znęcania się nad zwierzętami poprzez:
  nie zapewnienie im warunków bytowania zgodnych z potrzebami ich gatunku i naturą
  zwierzęta w szybkim tempie podupadały na zdrowiu, a nawet „ginęly”
  dopuszczenie do nadmiernego zagęszczenia powodującego cierpienie, zagryzanie, stress
  brak schronienia z powodu zbyt małej ilości bud, w stosunku do psów umieszczonych w boksach
  brak stałego dostępu do wody
  brak izolacji zwierząt chorych od zdrowych
  brak wybiegów
  brak opieki weterynaryjnej
  brak profilaktyki
  brak właściwych warunków bytowania dla kotów
  brak leczenia i opieki nad kotami
  łączenie chorych kotów ze zdrowymi, co powodowało zarażanie się tych zdrowych
  brak rozdzielenia suk od samców, co skutkowało ciąże
  brak szczepień
  Doszło do zadawania bólu i cierpień poprzez brak właściwej opieki weterynaryjnej; opiekę wet. wykonywano w sposób przypadkowy.
  Brak dokumentacji leczenia i szczepień oraz wykonywanych zabiegów i operacji, psów wydawanych do adopcji
  Brak aktów adopcji, które uznane zostały za obligatoryjny dokument wymagany przepisami

    art. 271 pkt 1 kk w zw. z art. 12 kk
  Anna Cz. i Zdzisław L. – poświadczanie nieprawdy w kartach adopcyjnych
  Anna Cz. – nakłonienie do poświadczenia nieprawdy przez lek.wet.Cezarego W.
  -użycia fałszywego dokumentu poświadczenia zgonów naturalnych 300 psów w roku 2005
  -nie zaewidencjonowania przyjętych do schroniska psów od 3 gmin
  -doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia majątkiem w/w gmin
  -wystawienia faktur za niewykonane usługi
  Cezary W.- poświadczenie nieprawdy w zakresie potwierdzenia zgonów naturalnych 300 psów w roku 2005 w schronisku w Krzyczkach-Pieniążkach

   Oskarżeni po raz pierwszy nie stawili się w sądzie.

   NAJPRAWDOPODOBNIEJ PO RAZ PIERWSZY W POLSCE ZAPADŁ BEZPRECEDENSOWY WYROK W SPRAWIE O ZNĘCANIE SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI W SCHRONISKU ! Wszyscy oskarżeni zostali skazani!

  NAJWAŻNIEJSZE JEST TO, ŻE SKAZANI ZOSTALI ZA ZNĘCANIE SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI POPRZEZ NIEZAPEWNIENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW W SCHRONISKU.

  ZDZISŁAW L. - 1 ROK 2 MIESIĄCE POZBAWIENIA WOLNOŚCI W ZAWIESZENIU NA 3 LATA, , ZAKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - PRACY ZE ZWIERZĘTAMI NA 3 LATA, NAWIĄZKA 1000 PLN NA TOZ W-WA; GRZYWNA W WYSOKOŚCI 100 STAWEK DZIENNYCH ( 30,-), 600 ZL OPŁATY SĄDOWEJ

  ANNA CZ. - 1 ROK 8 MIESIĘCY POZBAWIENIA WOLNOŚCI W ZAWIESZENIU NA 3 LATA, ZAKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - PRACY ZE ZWIERZĘTAMI NA 3 LATA, 500 PLN NAWIĄZKA NA TOZ WROCŁAW; 500 PLN OPŁATY SĄDOWEJ; GRZYWNA 100 STAWEK DZIENNYCH ( 20,-)
  500 PLN OPŁATY SĄDOWEJ;

  CEZARY W. - 8 MIESIĘCY POZBAWIENIA WOLNOŚCI W ZAWIESZENIU NA 2 LATA, GRZYWNA 50 STAWEK DZIENNYCH ( 30,-) OPŁATA SĄDOWA 300 ZŁ

  Orzeczone wyroki są wyrokami łącznymi za wszystkie udowodnione przestępstwa. Wyrok jest nieprawomocny.

  Uzasadnienie wyroku było długie i wyczerpujące – Sąd we wnikliwym uzasadnieniu odniósł się zarówno do zgromadzonych dowodów materialnych, jak i zeznań świadków.

  Jesteśmy dumni z takiego wymiaru sprawiedliwości! Dumni, że mogliśmy dziś wysłuchać sprawiedliwego wyroku poprzedzonego trzyletnim dochodzeniem do prawdy!

  To wielki przełom w sprawach zwierzęcych - wiele jest jeszcze schronisk, gdzie łamie się prawo. Teraz będzie nam dużo łatwiej i obiecujemy, że będziemy nieustępliwi.

  Dziękujemy Wszystkim, którzy mieli odwagę zeznawać prawdę; Wszytkim, którzy nas wspierali, pomagali przetrwać ataki na naszą fundacje i na poszczególne osoby.
  Dziękujemy Wam i prosimy jednocześnie: bądźcie z nami przy kolejnych sprawach.
  Nie zawiedziemy zwierząt, o których godne życie walczymy i nie zawiedziemy Was, Przyjaciele - naszych sojuszników w tej walce!
  EMIR


 • 19.02.2020 10.02.2020 wystąpiliśmy do Prokuratury w Wieluniu o wydanie zakazu dzialalności oraz pracy ze zwierzętami dla zarządu fundacji "Zwierzyniec"

 • 19.02.2020 11.02.2020 wystąpiliśmy do Prokuratury Rejonowej w Grójcu z wnioskiem o wydanie EB zakazu pracy i działalności ze zwierzętami.

 • 19.02.2020 17.02.2020 do Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zakatowania swojego psa ze szczególnym okrucieństwem.przeciw 2 osobom : Stanisławie R i Jerzemu K mieszkańcom Krosna Odrz. - katom Donisia

 • 18.02.2020  17.02.2020, sprawa pani B. odbyło się słuchanie świadków. Oskarżona nie stawiła się, był za to jej pełnomocnik wyznaczony z urzędu. Kolejna rozprawa 26.03 2010 o godz. 13.00 przed Sądem Rejonowym w Grójcu.

 • 6.02.2020 3.02.2020 - złożyliśmy nowe dowody do toczącego się dochodzenia w sprawie szeregu przestępstw popełninoych przez Zarząd Fundacji "Zwierzyniec"; dowody są wstrząsające! Ich charakteru, ze względu na dobro toczącego się śledztwa ujawnić nie można.

 • 2.02.2020 17.02.10 o godz.13.00 - Sąd Rejonowy w Grójcu - kolejna rozprawa przeciw Biedrzyckiej; będą słuchani świadkowie

 • 23.01.2020 1.12.2020 złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia szeregu przestępstw przez administratora schroniska w Zamościu Piotra Ł. Śledztwo w tej sprawie trwa.

 • 18.01.2020 - dziś po raz kolejny zawitaliśmy do Wielunia, aby naocznie sprawdzić jak to dobrze mają wieluńskie bezdomniaki schroniskowe, pod łaskawym okiem władz miasta i nowego kierownika.
  W wizytacji udział wzięli: biegły sądowy z zakresu weterynarii, policja, technik policyjny , reporterzy TVF Info i moja skromna osoba. W trakcie oględzin policyjnych zaszczycił nas swoja obecnością pan naczelnik Kluska, który pojawił się jak deus ex machina i usiłował ( w sposób b. mało elegancki) udowodnić, że to co widzimy - to fata morgana,, a tak naprawdę psy mają znakomite warunki. Miasto ma wiele rozlicznych problemów . Urzędnicy, aż rękawy sobie powyrywali tak gorliwie zabiegają o dobrostan tych nieszczęśników. Smród, brud, ciasnota, permanentny brak wody, zdewastowane boksy, zalana moczem i zmieszana z kałem słoma w ilościach szczątkowych i... umęczone psy w nich. Znaleźliśmy tam tez wyżla, którego po raz pierwszy zobaczyliśmy 12.02.2020. Mimo zgłaszenia się chętnych do adopcji - pies dotąd nie został wydany, ponieważ jest zarezerwowany do polowań dla pana kierownika. Tak więc ten nieszczęśnik gnije już rok w tym szambie zwanym schroniskiem i ratunku dla niego nie widać. Po terenie błąkały się ciężarne suki, a my przechodząc wzdłuż boksów zauważyliśmy w jednej z tych śmierdzących, rozpadających się bud, na gołych deskach dopiero co urodzone 4 szczeniaki. Poinformowaliśmy o tym obsłudze, czym wprawiliśmy ich w bezbrzeżne zdumienie. Opiekunowie zwierząt ( mężczyzna i kobieta) pracują w schronisku 2 tygodnie. O żadnym szkoleniu nigdy nie słyszeli ,a ich zachowanie wskazuje również na to, że o pracy przy psach także nie mają najmniejszego pojęcia. Na nasze uwagi o spragnionych psach zareagowali nalewając do boksów mikroskopijne ilości wody, która natychmiast została wypiota lub wylana przez walczące o dostęp do miski – psy. Wiedza kierownika schroniska jest równie głęboka. O opiece lekarskiej najmniej wiedzą psy i to widać tzw. gołym okiem.
   Jest tragicznie. W tym miejscu schronisko istnieć nie może. Zapowiadana przez Pana Burmistrza nowa lokalizacja, plany budowy schroniska na 150 psów i świetlane wizje pozostały na papierze.
  Nam zatem pozostaje skorzystać z przysługującej drogi prawnej i wywalczyć godne życie dla kolejnych wieluńskich psów bezdomnych. Dla kolejnych, ponieważ te przebywające obecnie w schronisku wieluńskim wybawienia chyba nie dożyją.
  Na koniec zabraliśmy ze schroniska sukę - mix bernardyna, która przebywała w boksie, gdzie swobodne poruszanie się było niemożliwe., zaś wstawiona tam buda rozmiarami wystarczała dla średniego kundelka. Przerażona usiłowała ukryć swój paniczny lęk przywierając do śmierdzącej słomy. Sunia dostała imię BAŚKA – na nowe szczęśliwe dni. Jutro zobaczy ją lekarz.

  W dniu dzisiejszym fundacja EMIR zlożyła oficjalne zawiadomienie do organów ścigania, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa łamania ustawy o ochronie zwierząt przez kierownictwo Firmy „ ECHO” – obecnie prowadzącej schronisko dla psów bezdomnych w Wieluniu.
  Drugie zawiadomienie dot. niezgodnej z prawem działalności Fundacji „Zwierzyniec” , poprzednio „opiekującej się „ psami bezdomnymi z tego samego schroniska.

 • 25.01.2020 r. w Sądzie Rejonowym w Pułtusku odbędzie się ( miejmy nadzieję) ostatnia rozprawa przeciwko prezesowi Fundacji EKO-FAUNA i jego współpracownikom - "miłośnikom zwierząt" z Krzyczek.
  Czekamy na sprawiedliwy wyrok.

 • Od 2 lat ciągnie się sprawa Piotra P z Wołomina; sprawa o znęcania się nad psem, który głodzony, trzymany w koszmarmnych warunkach na uwięzi doznał ran oraz cierpień na skutek okrucieństwa właściciela. Sąd rejonowy w Wolominie uznał,że właścicel nie wiedział jak traktować, więc trudno uznać go winnym, zaś obrońca w swojej mowie końcowej stwierdził,że cały szum jest niepotrzebny, bo wiele psów w Polsce ma gorzej. Od tego kuriozalnego wyroku odwołał się zarówno prokurator jak i Fundacja EMIR.
  Czekamy na termin rozprawy w Sądzie Okręgowym

 • OLMONTY - pseudohodowla - wyrok ostateczny zapadł
  8.06.2020 Sąd Rejonowy w Białymstoku uznał Urszulę Fiedorowicz winną złamania art.35 ustawy o ochronie zwierząt ( znęcanie się nad psami oraz porzucenie ioch czym spowodowała trwałe kalectwo u 2 suk oraz śmierć minimum 3 szczeniąt) i zasądził karę w postaci półrocznej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godz. mies., oraz przepadek psów na rzecz Fundacji EMIR. Oskarżona odwołała się od wyroku ; w dniu 26.11.2020 Sąd Okręgowy w Białymstoku utrzymał wyrok w mocy uznając apelację za oczywiście bezzasadną.

 • 26.10.2020 odbyła się rozprawa w Sądzie Rejonowym w Pułtusku - słuchanie świadków. Fundacja zglosiła wniosek dowodowy: nagranie z dnia 10.06.2020 ze schroniska w Krzyczkach - wniosek dowodowy został pzrez Sąd przyjęty mimo zastrzeżeń obrońców oskarżonych. Następna rozprawa 14.12.2020, być może kończąca trzyletni przewód sądowy

 • 4.11.2020 w Sądzie Rejonowym w Wołóminie odbędzie się kolejna rozprawa przeciwko Piotrowi P. o znęcanie się nad psem Rambo; bęą słuchiwani kolejni świadkowie

 • 12.10.2020 do Prokuratury Rejonowej, w Wołominie, w której prowadzone jest dochodzenie w sprawie dr M.K. - złożone zostały przez nas dodatkowe dokumenty, ikonografia i kolejna lista świadków

 • 1.10.2020 Prokuratura Rejonowa w Wołominie nadesłała zawiadomienie, że dochodzenia prowadzone pod nr 1 DS 863/09 i 1 DFS 1066/09 oraz akta w tych sprawach dołączone zostały do akt śledztwa 2 Ds 211/09

 • 1.10.2020 30.09.09 w Sądzie Rejonowym w Wołominie odbyła się kolejna rozprawa o znęcanie się nad psem RAMBO przez jego właściciela Piotra P.; wobec niestawienia się świadka zawnioskowanego przez oskarżonego Sąd po zapozaniu się z decyzją wnioskującego, przy braku sprzeciwu prokuartora i Fundacji EMIR (oskarżyciela posiłkowego) zrezygnował z przesłuchiwania w/w świadka; prokurato rozmowie końcowej żądał 4 m-cy pozbawienia wolności z zawieszeniem na 3 lata, oraz nawiązki 1000; oskarżyciel posiłkowy wniósł tak jak prokurator; Sąd postanowił - z uwagi na zawiłość sprawy - ogłoszenie wyroku wyznaczyć na 6.10.2020 godz.10.00

  Dla przypomnienia: tak wyglądał Rambo

  gdy 2 lata temu Fundacja EMIR odebrała go poprzedniemu właścicielowi. Więcej informacji o Rambo

  PROSIMY MIŁOŚNIKÓW ZWIERZĄT O PRZYBYCIE W TYM DNIU DO SĄDU REJONOWEGO W WOŁOMINIE.

  Niech liczna obecność  ludzi dobrej woli i wielkiego serca, będzie świadectwem społecznego protestu przeciw bestialskiemu traktowaniu zwierząt.

 • 29.09.2020 28.09.09 - w Sądzie Rejoowym w Pułtusku odbywła sie kolejna rozprawa dot. kierownictwa Fundacji Eko-Fauna i schroniska w Krzyczkach; przesłuchiwani byli kolejni świadkowe.
  Następna rozprawa 27.10. 09 godz. 10.00

 • 20.07.2020 20.07.2020 z Sądu Okręgowego w Płocku otrzymaliśmy wyrok w sprawie eutanazji 2 agresywnych psów odłowionych na terenie Milanówka.  

   

  WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

  Dnia 29.05.2020 r.  

  Sąd Okręgowy w Płocku w V Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:  

  Przewodniczący: SSO Paweł Urbaniak  

  Sędziowie: SO Jan Sawczyna(spr.)  

  SR del.Kazimierz Domżalski  

  Protokolant: Justryna Karłowicz  

  Przy udziale Prokuratora Hanny Cendrowskiej/  

   

  po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2009 r sprawy ./.../ z art. 35 ust.1 ustawy o ochronie zwierząt z powodu apelacji wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Żyrardowie od wyroku Sądu Rejonowego w Żyrardowie z dnia 9.marca 2009 r

    
  1. zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy, uznając apelację za oczywiście bezzasadną
  2. kosztami procesu za postępowanie odwoławcze obciąża Skarb Państwa.

  Z uzasadnienia:  
  „Sąd Okręgowy zważył, co następuje:  

  Apelacja oskarżyciela publicznego okazała się bezzasadna i to w stopniu oczywistym......  
  ...Przytoczona treść powyższych dowodów osobowych i wyraźnie zacytowana w powyższej części – istotnej z punktu widzenia odpowiedzialności oskarżonych - wyraźnie wskazuje, iż agresywne zachowanie zwierząt przejawiające się w warczeniu, szczekaniu i rzucaniu się na ludzi i próbie ich ugryzienia stanowiły zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz innych zwierząt w schronisku, co uzasadniało dokonanie zabiegu ich uśmiercenia.  

  Podkreślić należy, iż dowody te są w tym zakresie spójne, konsekwentne, uzupełniają się i nie przeczą sobie wzajemnie...  
  Skoro zatem skarżący nie zarzuca wyrokowi niepełności materiału dowodowego ani przekroczenia granic swobody w ocenie przeprowadzonych dowodów to zarzut wskazany w pkt. II apelacji musi być uznany za całkowicie bezzasadny.  
  Mając na względzie powyższe Sąd Okręgowy, na podst. art. 437 par.1 k.p.k. orzekł jak w sentencji.  
  O kosztach Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art.636 par.1 k.p.k"


 • 24.06.2020 18.06.2020 r. - Naczelnik Wydz.I Organizacyjnego Prokurator Prokuratury Okręgowej w Koszalinie - Marek Zientarski przekazał nasze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez kierownika schroniska miejskiego w Słupsku, Jerzego Sz., techn. wet. Ryszarda K. i pracownika Jana K. - do Prokuratury Rejonowej w Słupsku.

 • 9.06.2020 Do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie złożyliśmy 3 zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa (z art.35 ustawy o ochronie zwierząt) oraz innych czynach karalnych, przez:
  • kierownika schroniska miejskiego w Słupsku - Jerzego Sz;
  • technika wet. zatrudnionego w słupskim schronisku - Ryszarda K.
  • opiekuna zwierząt zatrudnionego w słupskim schronisku - Jana K.

 • 8.06.2020 W Sądzie Rejonowym w Białymstoku zapadł wyrok w sprawie o znęcanie się nad dwiema sukami rasy jużak mix w miejscowości Olmonty przez Urszulę F. Wyrok nie jest prawomocny. Fundacja nasza złoży odwołanie.

 • 1.06.2020 Złożyliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez właścicielkę owczarka podhalańskiego z Hipolitowa. Pies został jej odebrany w trybie art 7.3 ustawy o ochronie zwierząt.

 • 29.05.2020 Prokuratura Rejonowa w Trzebnicy umorzyła śledztwo w sprawie "popełnienia przestępstwa.....przez nieustalonego sprawcę,  dotyczące znalezienia na śmietniku w Żmigrodzie skatowanego i wygłodzonego psa rasy mieszanej.Przeprowadzone w tej sprawie dochodzenie nie doprowadziło do ustalenia osoby, która dopuściła się tego przestępstwa w związku z powyższym zasadne jest wydanie postanowienia o umorzeniu dochodzenia w tej sprawie."

 • 29.05.2020 Fundacja złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 35 ust. o ochronie zwierząt przez Wojciecha N z Dzierżoniówki

 • 29.05.2020 Fundacja złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art 18 par.2 kk w zw. z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt przez właściciela psa Lucky P. ze Zbydniowa

 • 29.05.2020 Fundacja wystąpiła do wójta gm. Zaleszany o wydanie decyzji o odebraniu w trybie art.7.3  psa w typie owczarka niemieckiego właścicielowi P. ze Zbydniowa.

 • 13.05.2020 Fundacja wystąpiła do burmistrza Halinowa z wnioskiem o wydanie w trybie art 7.3 decyzji o odebraniu właścicielowi  Zdzisławowi G. z Hipolitowa - psa rasy owczarek podhalański. 

 • 11.05.2020 Odbyła się kolejna sprawa w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przeciwko Dorocie F. o znęcanie się nad psami; odbyło się przesłuchanie świadków. Kolejna rozprawa 4.06.09r. - przesłuchanie kuratora jaki decyzją sądu był Dorocie F. przydzielony. 

 • 11.05.2020 W dniu 4.05.2020 Fundacja EMIR i Stowarzyszenia ARKA złożyły 2 zawiadomienia o popełnieu przestępstwa łamiania ustawy o ochronie zwierząt przez Ewę Biedrzycką. Śledztwo prowadzi Powiatowa Komenda Policji w Kozienicach

 • 11.05.2020 W dniu 1.06.2020 w Sądzie Rejonowym dla m. Krakowa - Podgórza odbędzie się przesłuchanie kolejnych świadków s prawie A. Czeredys i innych (sygn akt II 34/07 )na wniosek Sądu Rejonowego w Pułtusku  

 • 24.03.2020 odbyła się w Pułtusku przed Sądem Rejonowym, kolejna rozprawa dot. schroniska w Krzyczkach. Pod nieobecność kierowniczki schroniska i schroniskowego lekarza wet zeznawali kolejni świadkowie. Termin następnej rozprawy zostanie wyznaczony z urzędu.

 • 19.03.2020 w Sądzie Rejonowym w Białymstoku rozpoczęła się rozprawa karna o znęcani się nad psami,  przeciwko Urszuli F. właścicielce  pseudohodowli jużaków  z Olmont; został odczytany akt oskarżenia i byłi przesłuchiwani świadkowie; następny termin 14.04.09

 • 16.02.2020 w Sądzie Rejonowym w Pułtusku odbyła sie koleja rozprawa dot. schroniska w Krzyczkach; zeznawali kolejni świadkowie, a ich zeznania obciążały kierownictwo i lekarza schroniskowego. Kolejna rozprawa 23.03. godz.10.00

 • 16.2.2020 przed Sądem Rejonowym w Wołominie odbyła się kolejna rozprawa przeciwko Piotrowi P. o znęcanie się nad psem; słuchano kolejnych świadków; W związku z faktem,że mimo dwukrotnej decyzji SKO utrzymującej w mocy decyzje o odebraniu w/w zwierzęcia; Piotr P. odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd Rejonowy w Wołominie wystapił o udostępnienie akt z Woj.Sądu Admin w Warszawie.Kolejna rozprawa 6.04.2020 godz.9.00

 • luty 2009 Dnia 2 lutego Prokuratura Rejonowa w Kozienicach wydała postanowienie o uwzględnieniu zażalenia na umorzenie postępowania przeciw Ewie Biedrzyckiej o czyn z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt, dotyczącego nielegalnego schroniska w Maciejowicach.
  Prokurator zgodziła się z argumentami dotyczącymi niewłaściwego i niewystarczającego postępowania dowodowego i postanowiła zlecić dalsze czynności procesowe, uwzględniając wskazówki z odwołania od postanowienia o umorzeniu. Policja wykona szereg dodatkowych czynności, które mogą dowiść' przestępstwa z art.35. Jest nadzieja, że doprowadzimy do rozprawy sądowej.

 • 3.02.2020 do Prokuratury Rejonowej w Trzebnicy złożyliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa znęcania się nad psem i dopuszczenia się okrucieństwa wobec niego przez mieszkańca Żmigrodu (PIANO)

 • 16.01.2020 Komisariat Policji w W-wie Białołęce zawiadomił Fundację o wszczęściu dochodzenia (RSD 156/09)

 • 8.01.2020 Prezydent M.St Warszawy, na nasz wniosek, wydał decyzję o czasowym odebraniu kota;

 • 22.12 2008 do Komisariatu Policji Warszawa - Białołęka złożyliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa znęcania się nad adoptoweanym kotem przez Jarosława B. - mieszkańca Białołęki

 • 19.01.2020 W Sądzie Rejonowym w Pułtusku wznowiona została sprawa przeciwko prezesowi fundacji Eko-Fauna, kierowniczce schroniska w Krzyczkach i Lekarzowi; zeznawał Powiatowy lekarz Weterynarii, który w obszernym zeznaniu skupił się na tym, żeby nic nie powiedzieć; kolejna rozprawa 16.02.2020 godz.10.00

 • 8.11.2020 Akt oskarżenia o znęcanie się i porzucenie 7 psow w mjejscowości Olmonty (białostockie)- przeciwko Urszuli F. został przekazany do Sądu Rejonowego w Białymstoku

 • 14.10.2020 W dniu 30.10 2008 w Sądzie Rejonowymn w Pabianicach odbędzie się pierwsza rozprawa przeciwko właścicielom pseudohodowli w Konstantynowie Lódzkim, którą zlikwidowała nasza Fundacja.

 • 8.10.2020 Sąd Rejonowy w Łodzi skazał pseudohodowców z Konstantynowa na grzywny po 1000 zł.

 • 30.06.2020 Do Sądu Rejonowego w Pabianicach II Wydział Karny został przesłany akt oskarżenia przeciwko Grażynie S. i innym oskarżonym (pseudohodowla w Konstantynowie Lódzkim) o czyn z art.35 ustawy o ochronie zwierząt.
  Fundacja będzie występować w roli oskarżyciela posiłkowego.

 • 30.06.2020 Rozprawy w Sądzie w Pułtusku przeciwko prezesowi Fundacji Eko-Fauna Z.Lachowi, kier. schroniska w Krzyczkach - A. Czeredys i lekarzowi wet.C.Witeszczakowi - zostały odroczone bezterminowo ze względu na zwolnienie chorobowe, na jakim przebywa Sędzia prowadzący sprawę.

 • 27.06.2020 Decyzją z dnia 27.06.2020 Sąd Rejonowy w Pułtusku (sprawa Krzyczek) uchylił dozór policyjny dla C. Witeszczaka.

 • 25.06.2020 Do Prokuratury Rejonowej w Białymstoku zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa traktowania psów ze szczególnym okrucieństwem i porzucenia ich - przeciwko Dorocie Urszuli F z Białegostoku.
  Przestępstwo to miało charkter ciągły i wynikało z chęci zysku. Fundacja będzie występować w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

 • 2.06.2020 i 9.06.2020 Odbyły się kolejne przesłuchania świadków

 • 12.05.2020> Kolejna rozprawa przeciwko Krzyczkom - zeznawali świadkowie; m.in. osoby, które adoptowały psy ze schroniska.
  Żaden z adoptujących nie otrzymał przy adopcji książeczki zdrowia psa ani też umowy adopcyjnej.
  Wiarygodność zeznań niektórych świadków budzila watpliwosci. Okazało się, że kontrole w schronisku z upoważnienia Powiatowego Lekarza Weterynarii przeprowadzał specjalista od produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego o zadziwiająco krótkiej pamięci.
  Następna rozprawa 19.05.2020 - będą przesłuchania kolejnych świadków.

 • 5.05.2020Podczas kolejnej rozprawy w Sądzie Rejonowym w Pułtusku doszło wreszcie do odczytania przez prokuratora aktu oskarzenia.
  Oskarżeni jednoglośnie nie przyznali się do stawianych im zarzutów. Zlożyli także oświadczenia, że nie będą odpowiadać na żadne pytania (nawet Sądu) z wyjątkiem pytań zadawanych im przez własnych obronców. Wobec tego Sąd odczytał treść wszystkich zeznań jakie składali oskarżeni podczas kolejnych przesluchań na policji i w prokuraturze.
  12.05.2020 kolejna rozprawa; rozpoczną się przesluchania świadków.

 • 31.03.2020 Sad Rejonowy w Pultusku - kolejna rozprawa przeciwko prezesowi fundacji Eko - Fauna, kierowniczce schroniska w Krzyczkach i lekarzowi wet. o lamanie ustawy o ochronie zwierzat i okrucienstwo wobec zwierzat przebywajacych w schronisku w Krzyczkach. Kolejne odroczenie - edna z osób oskarzonych poinformowala Sad, ze sie leczy ; w zwiazku z ta informacja Sad musi zapoznac sie z opinia lekarza prowadzacego Sad powola takze 2 bieglych lekarzy sadowych, aby wydaali opinie o stanie zdrowia oskarzonej.


 • 21.01.2020 odbyla sie kolejna rozprawa w sprawie schroniska w Krzyczkach. Na skutek zastrzezen natury formalnej ze strony obronców oskarzonych i samych oskarzonych - Sad odroczyl sprawe do kolejnego posiadzenia w dniu 3.03.08

 • 20.12.2020 przez Komende Powiatowa Policji w Polkowicach zostalo umorzone dochodzenie w sprawie wyrzucenia z balkonu mieszkania, kota - z powodu niewykrycia sprawcy. Sprawa ta byla juz raz umorzona i fundacja zlozyla odwolanie.

 • 10.12.2020 odbyła się w Sądzie Rejonowym w Pułtusku pierwsza rozprawa przeciwko: Zdzisławowi Lachowi - prezesowi Fundacji "Eko-Fauna", Annie Czeredys - byłej kierowniczce schroniska w Krzyczkach i Cezaremu Witeszczakowi - schroniskowemu lekarzowi weterynarii. Na posiedzenie Sądu stawili się, oprócz naszej prawniczki i prezesa EMIRA - przedstawiciele Krakowskiego Oddziału TOZ wraz ze swoim prawnikiem, Społeczny Inspektor KOTOZ z Krakowa, przedstawiciel "Fundacji dla Zwierząt" oraz publiczność. Stawili sie tez oskarżeni. Sąd upomniał lekarza Witeszczaka, że ignorując postanowienie Sądu o dozorze policyjnym i nie stawiając się w wyznaczonych terminach łamie prawo i może zostać wobec niego zastosowany surowszy środek dyscyplinujący w postaci aresztu tymczasowego. Sąd przedłużył mu także dozór policyjny .
  Rozprawa została odroczona do 21.01.2020, godz. 10.30 z powodu nieobecności obrońców. Oskarżeni zaś nie zgodzili się na prowadzenie sprawy pod ich nieobecność.

 • 7.12.2020 do Komisariatu Policji w Zielonce zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt z dn. 21.08.2020 r. przez Piotra Pylka zam. w Zielonce; tj. o przetrzymywanie psa w warunkach rażącego niechlujstwa, głodzenie i prawdopodobnie bicie; które spowodowało uszkodzenie ciała w postaci wychodzenia i rany wokół szyi, będącej skutkiem bezpośredniego uwiązania na łańcuchu. Łańcuch systematycznie wrzynał się w ciało narażając psa na dodatkowe cierpienia. Dodatkowo pies miał rany części zadniej, które mogły byc skutkiem bicia takim przedmiotem jak widły lub deska z gwoździami. Z powodu braku leczenia wdała się zamartwica.
  - przeciwko lek. wet. Krzysztofowi Kępinskiemu o poświadczenie nieprawdy - jakoby leczył psa, którego stan wskazywał, że pies nie byl leczony(pies Rambo, przebywajacy aktualnie w Fundacji)

 • 03.12.2020 Złożyliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt - (okrutne traktowanie 2 koni : głodzenie, pozbawienie wody, swobodnego ruchu, światła oraz bicie, przeciwko Leszkowi R. zam. w Grzymku woj. mazowieckie.

 • 26.11.2020 Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach zawiadamia, że zażalenie fundacji na umorzenie dochodzenia w sprawie znęcania się nad kotem zostało uwzględnione .Wszczęto dochodzenie o przestępstwo określone w art. 35 ust.2 ustawy o ochronie zwierząt.Postępowanie prowadzi podkom. Joanna Cichla a nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Lubinie.

 • 26.11.2020 10.12.2020 o godz. 10.30 w sali nr 3 w Sądzie Rejonowym w Pułtusku odbędzie się rozprawa przeciwko Zdzisławowi Lachowi - prezesowi Fundacji "Eko-Fauna", Annie Czeredys - byłej kierowniczce schroniska w Krzyczkach i Cezaremu Witeszczak (wet. ze schroniska Eko - Fauny w Krzyczkach- Pieniążkach.)

 • 30.10.2020 Do Prokuratury Rejonowej w Zakopanem złożylismy zawiadomienie o popełnienu przestępstwa polegającego na zabiciu 1,5 rocznego niedźwiadka ze szczególnym okrucieństwem w Dolinie Chochołowskiej w dniu 23.10.2020 przez sześciu turystów (personalia w prokuraturze).

 • 19.10.2020 Prokuratura Rejonowa w Lubinie uwzględniła nasze zażalenie na odmowę wszczęcia dochodzenia przeciwko sprawcy wyrzucenia kota przez okno z X piętra budynku. Dochodzenie będzie prowadzone dalej pod sygn. akt 2 Ds 1165/07

 • 10.09.2020 Na podstawie art.465 par.2 kpk akta sprawy 4 Ds 933 / 06 (dot. zabicia Ozzy'ego przez Agnieszkę W.) zostały w dniu 10.09.2020 r. przesłane do Sadu Rejonowego Wydziału II Karnego w Lubinie celem rozpoznania zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania.

 • 23.08.2020 Sprawy przeciwko technikowi wet. i kierownictwu schroniska w Słupsku o znęcanie się nad zwierzętami bezdomnymi zostały umorzone.
  Po odwołaniu wniesionym przez fundację - w dniu 12.07.2020 r. sprawa o znęcanie się nad zwierzętami bezdomnymi została skierowana do Sądu Rejonowego w Słupsku. Czekamy na rozpoczęcie procesu.

 • 12.06.2020 Kancelaria Prezydenta RP powiadomiła Fundację EMIR, że petycję wraz z podpisami przekazano do Głównego Lekarza Weterynarii

 • 29.03.2020 Do Sądu Rodzinnego w Olsztynie trafił akt oskarżenia przeciwko piętnastolatkowi, który podżegał do mordowania wszystkich psów (przeróbka naszego plakatu akcji "STOP OKRUCIEŃSTWU").

 • 29.03.2020 W związku z umorzeniem przez prokuratora Cholewińskiego z Prokuratury w Lubinie sprawy o zamordowanie OZZY'ego ze szczególnym okrucieństwem przez Agnieszkę W. - fundacja wnosi apelację.
  Agnieszka W. zaczyna udzielać butnych wywiadów jako osoba niewinna! Poczekamy !

 • 15.03.2020 Do Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstw z art.35 ustawy o ochronie zwierząt z 21.08.2020 i innych, przez kierownika schroniska Jerzego Sz. i technika wet. Ryszarda K. zatrudnionego w schronisku.

 • 12.03.2020

  Sprawa tragicznej śmierci Ozzy'ego wywołała powszechne oburzenie w całej Polsce i dała asumpt do spontanicznej akcji "STOP OKRUCIEŃSTWU WOBEC ZWIERZĄT"

  Zebraliśmy 92633
  podpisy.

  W dniu 12.03.2020 petycja wraz z podpisami została złożona w Kancelarii Prezydenta RP


 • 31.01.2020 Schronisko w Krzyczkach - Pieniążkach - w dniu 31.01.2020 został skierowany do Sądu Rejonowego w Pułtusku akt oskarżenia przeciwko A. Czeredys i innym oskarżonym o popełnienie przestępstwa z art. 35 ust.1 ustawy o ochronie zwierząt z 21.8.`1997 r.

 • 17.01.2020 Prokuratura Rejonowa w Bielsku Podlaskim skierowała przeciwko Józefowi S. akt oskarżenia z art.35 ust.1 ustawy o ochronie zwierząt w związku z art.12 kk do Sądu Rejonowego II Wydz. Karny w Bielsku Podlaskim.

 • 15.01.2020 Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez kierowniczkę schroniska Alfredę M. - uśmiercenia psa mix jamnika przebywającego w schronisku dla zwierząt w Lublinie (Prokuratura Rej. Lublin - Południe)

 • 7.12.2020 Wyrok Sądu Rejonowego w Trzciance: uznaje Kazimierza L. za winnego zarzucanych mu czynów i skazuje na karę 9 m-cy ograniczenia wolności z obowiazkiem wykonywania nieodpłatnie kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 godz. w stosunku miesięcznym; orzeka przepadek zwierząt na rzecz schroniska w Czarnkowie oraz nawiazkę w kwocie 1000 zł na rzecz Fundacji "EMIR"

 • 22.11.2020 Odebranie właścicielowi Józefowi S. ze wsi Swirydy pow. Brańsk suczki głodzonej, bitej i gwałconej przez niego; oskarżony dobrowolnie poddał się karze grzywny w wys. 500 zł "za zachowanie nieobyczajne"; z aktem oskarżenia wystąpiła miejscowa prokuratura.

 • 18.11.2020 Poznań- interwencyjne odebranie od właścicielki Justyny F. pary zagłodzonych bernardynów; odstąpiono od złożenia zawiadomienia o przestępstwie za cenę zrzeczenia się przez włascicielkę praw do psów.

 • 14.11.2020 Zawiadomienie o popełnieniu czynu karalnego z art. 6 pkt 1; 35 Ustawy o ochronie zwierząt oraz przestępstwa z art 273 KK przez Jadwigę A. ( Komenda Pow. Policji Węgrów)

 • 14.11.2020 Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 271 par.1 KK przez Pow. Insp. Wet. Mariana N. (Komenda Pow. Policji w Węgrowie)

 • 10.10.2020 Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa traktowania psów ze szczególnym okrucieństwem przez Waldemara S. ze wsi Stężyca (Prokuratura Rej. w Krasnymstawie)

 • 30.09.2020 Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa usiłowania zabicia suki i szczeniąt ze szczególnym okrucieństwem przez Kazimierza L. (Prokuratura rej. w Trzciance).

 • 27.09.2020 Zawiadomienie o popełnieniu przez nieletniego Marka K. czynu karalnego polegającego na podżeganiu do zabijania zwierząt (Prokuratura Rej. w Olsztynie) - sprawa w toku

 • 28.08.2020 Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa zabicia ze szczególnym okrucieństwem psa rasy golden retriever o imieniu Ozzy przez Agnieszkę W. (Prokuratuta Rej. w Lubinie) - śledztwo w toku

 • 28.08.2020 Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa zart.271 par.1 KK poświadczenie nieprawdy w dokumentach przez lek. wet. Marka D. (Prokuratura Rej. w Lubinie) - śledztwo w toku

 • 27.06.2020 Zawiadomienie o popelnieniu przestępstwa poświadczania nieprawdy w dokumentach oraz łamania ustawy o ochronie zwierząt przez Pow. Insp. Wet Jacka L. (Prokuratura Rej. w Pułtusku)

 • 27.06.2020 Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa poświadczania nieprawdy w dokumentach; fałszowania książeczek zdrowia psów; niedopełnienie obowiązków lekarza wet., łamania ustawy o ochronie zwierząt przez lek. wet. Cezarego W. (Prokuratura Rej. w Pułtusku)


 • 20.06.2020 Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez członków zarządu Fundacji Eko-Fauna
  1. współudział w eksterminacji psów przebywających w schronisku
  2. sprzeniewierzenie środków publicznych przeznaczonych na utrzymanie psów w schronisku
  3. zagarnięcie darowizn pieniężnych wpłacanych przy adopcji psów (Prokuratura rej. w Pułtusku)


 • 20.06.2020 Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa sprzeniewierzenia środków publicznych przeznaczonych na utrzymywanie zwierząt w schronisku w Krzyczkach - Pieniążkach (Prokuratura rej. w Pułtusku)

 • 20.06.2020 Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa znęcania się i traktowania zwierząt ze szczególnym okrucieństwem przez pracownika schroniska dla zwierząt w Krzyczkach - Pieniążkach, Pana Zbyszka. (Prokuratura Rej. w Pułtusku)

 • 13.06.2020 Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa traktowania zwierząt ze szczególnym okrucieństwenm w schronisku w Krzyczkach-Pieniążkach przez kier. schroniska Annę Cz. działającą swiadomie i z premedytacją w planowej eksterminacji zwierząt powierzonych jej opiece przez gminy i miasta, z którymi Fundacja Eko-Fauna podpisywała stosowne umowy (Prokuratura. Rej. w Pułtusku)

 • 13.06.2020 Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa traktowania zwierząt ze szczególnym okrucieństwem w schronisku w Krzyczkach-Pieniążkach przez prezesa Fundacji EKo-Fauna Zdzisława L., który współdziałając z kier. schroniska Anną Cz. świadomie i z premedytacją prowadził eksterminacjł zwierząt powierzonych jego opiece przez gminy i miasta, z którymi podpisywał stosowne umowy (Prokuratura Rej. w Pułtusku)

Facebook Wyślij SMS DotPay PalPay SiePomaga Allegro